Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2011

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Prodaja zemljišča v k.o. 964 Velenje

Namera o prodaji zemljišča v k.o. 964 Velenje

Namera o menjavi zemljiš v k.o. 957 Škale

Namera o prodaji zemljišča v k.o. Podkraj-cesta

Namera o ustanovitvi služnosti - Pokopališka 10 a

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE V K.O. VELENJE

Namera o prodaji zemljišča v k.o. Podkraj-pot

Namera o prodaji zemljišča v k. o. 964 Velenje - cesta

Namera o prodaji zemljišč v k.o. 964 Velenje - Gorica

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o sklenitvi neporedne pogodbe

Namera o prodaji zemljišč v k.o. 964 Velenje

Namera o prodaji zemljišč v k.o. 953 Paka - Trebeliško

Namera o ustanovitvi služnosti na parc.št. 235/2, k.o. 967 Kavče

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Namera o ustanovitvi služnosti na parc. št. 2610/20, k.o.964 Velenje

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Objava prostega delovnega mesta SVETOVALEC III za določen čas v Službi za razvojne projekte in gospodarstvo

Namera o prodaji dela skupnega prostora Jurčičeva 2

Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča

Brezplačno pravno svetovanje za občanke in občane Mestne občine Velenje

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE BANK PRI ODPRTJU RAČUNOV IN VARČEVANJU ZA NOVOROJENCE

Opravljanje storitev prehrane za potrebe javne kuhinje v MOV

Nakup novega osebnega vozila za potrebe Mestne občine Velenje

Opravljanje storitev prehrane za potrebe javne kuhinje v MOV

Sanacija strehe večnamenskega doma Vinska Gora

Izgradnja nadomestnega meteornega kanala ZN Selo od Konovske ceste do reke Pake

Nabava pisarniškega materiala in črnil za leto 2011

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v lokalnem, tedenskem mediju in videostraneh

POSKUSNO IZVAJANJE PREVOZA POTNIKOV V MESTNEM PROMETU V MESTNI OBČINI VELENJE – LOKALC 7

Poskusno izvajanje potnikov v mestnem prometu v mestni občini Velenje - Lokalc 6

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MOV za leto 2012

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Velenje

Sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2012

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJ V NARAVNE VIRE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2011

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2011

POZIV ZA POSREDOVANJE POTREBNIH PODATKOV ZA OCENITEV IN RAZVRSTITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV V PREDNOSTNI PROGRAM ŠPORTA MOV ZA LETI 2012 IN 2013

Javni razpis za enoletne štipendije in enkratne denarne pomoči za posebno nadarjene študente in študente razvojno prednostnih poklicnih usmeritev v Mestni občini Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO OSEBNEGA VOZILA

Prodaja nepremičnin ZN Trebuša

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM - OBMOČJE DEPONIJE PREMOGA V VELENJU

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov "RUDNIK PUB" v najem

Izobraževanje za turističnega vodnika

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2011

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO NEPREMIČNINE Z JAVNIM ZBIRANJEM PONUDB – TRAFO POSTAJA TREBUŠA

Javni razpis za šport

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2011

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011

Razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2011

javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Mestna občina Velenje

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA STROKOVNI SODELAVEC V

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje

OBVESTILO O ZAKLUČENEM JAVNEM NATEČAJU ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC III V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC III V URADU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA

Objava prostega delovnega mesta PROGRAMER APLIKACIJ VI.

Namero o oddaji gostinskega lokala v najem v podhodu«Mastodont«

Povabilo k izdelavi idejne zasnove ureditve zunanjih površin in pokritih garažnih prostorov - Stantetova ulica, Kardeljev trg

Končan natečajni postopek - svetovalec III v URI

Javni natečaj Prostovoljec leta 2010 v Mestni občini Velenje

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU Podsekretar III

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU PODSEKRETAR-MIRVO in višji svetovalec-TIC

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA PODSEKRETAR

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA PODSEKRETAR – VODJA URADA ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC

Ureditev komunalne infrastrukture na območju Škale- Hrastovec II. Faza (območje pod Grčarjem)

Prodaja nepremičnin v ZN Trebuša-varianta II

Menjava oken na OŠ Miha Pintar – Toledo, OŠ Anton Aškerc in OŠ Livada

Menjava oken na OŠ Miha Pintar-Toledo, OŠ Anton Aškerc in Oš Livada

Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE