Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 41. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) imenoval podžupane Mestne občine Velenje Darinko Mravljak, Aleksandro Vasiljević in Janeza Melanška.

aleksandra-vasiljevic-2023-podzupanja

Podžupanja Aleksandra Vasiljević

SD – Socialni demokrati
e-pošta: aleksandra.vasiljevic@velenje.si

Kratek življenjepis

Aleksandra Vasiljević se je rodila 16. 9. 1985 v Celju. Od rojstva živi v Velenju. Obiskovala je Osnovno šolo Šalek in Srednjo zdravstveno šolo v Celju. Študij zdravstvene nege je z odliko zaključila na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Svoje znanje nadgrajuje na podiplomskem študiju na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru, smer management v zdravstvenem in socialnem varstvu.

Svojo poklicno pot je začela v Zdravstvenem domu Velenje, kjer je zaposlena od leta 2011. Pred tem je delovne izkušnje pridobivala v Splošni bolnišnici Celje, UKC Ljubljana, Psihiatrični kliniki Ljubljana. Leta 2016 je postala odgovorna medicinska sestra splošnih ambulant. V okviru delovne obveznosti je izvedla nešteto zdravstveno-vzgojnih izobraževanj za društva in nevladne organizacije.

Kot medicinska sestra ima močno izražen čut do sočloveka in razvito visoko stopnjo empatije, kar se odraža tudi v njenem delovanju znotraj lokalne skupnosti: sodeluje v dobrodelnih projektih in humanitarnih akcijah. S strani Mladinskega sveta Slovenije je bila leta 2019 imenovana za prostovoljko leta v Mestni občini Velenje.

V lokalnem okolju je prepoznana tudi kot voditeljica na regionalni televiziji.

Je članica Strokovnega sveta za socialna in zdravstvena vprašanja OO SD Velenje. Kot vidnejša članica Ženskega foruma SAŠA regije je aktivistka za človekove pravice in se zavzema za ničelno toleranco do nasilja – leta 2015 je na okrogli mizi v Novem Sadu predstavila dosežke prizadevanj na področju preprečevanja nasilja nad ženskami v Sloveniji. V Društvu bolnikov z osteoporozo Šaleške doline je bila članica izvršnega odbora in strokovna vodja.

Njena politična pot se je pričela leta 2014, ko je prvič kandidirala na listi Socialnih demokratov za Svet Mestne občine Velenje. Med letoma 2014 in 2020 je bila članica Odbora za negospodarske javne službe, v letih 2018 – 2022 pa je bila predsednica Komisije za priznanja. Je vodja svetniške skupine Socialnih demokratov. V sklicu Sveta 2022 – 2026 je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Leta 2018 je v 6. volilnem okraju 5. volilne enote kandidirala za poslanko v Državnem zboru.

Funkcijo podžupanje opravlja poklicno na področju družbenih dejavnosti.

Je neporočena, brez otrok. Je vestna, odgovorna, empatična. Veter v krila ji dajejo nečakinji, družina in športna aktivnost.

darinka-mravljak-podzupanja

Podžupanja Darinka Mravljak

DeSUS Velenje
E-poštadarinka.mravljak@velenje.si

Kratek življenjepis

Darinka Mravljak ima končano VII. stopnja izobrazbe in je diplomirana upravna organizatorka. Osnovno šolo je končala v Mislinji, Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu. Višjo upravno šolo, specialistični študij javnih prihodkov v Republiki Sloveniji, in Visoko upravno šolo v Ljubljani.

Poklicno pot je pričela v Gorenju. Leta 1978 se je zaposlila na Skupščini občine Velenje, kjer je opravljala dela na različnih področjih; nazadnje na Upravi za javne prihodke kot davčna inšpektorica in vodja inšpekcije. S prenosom pristojnosti občinske uprave za javne prihodke na republiško upravo za javne prihodke je bila od leta 1993 do 1996 imenovana za vodjo Izpostave republiške uprave za javne prihodke v Velenju. Od združitve RUJP in AJPES v enotno Davčno upravo Republike Slovenije leta 1996 in vse do upokojitve leta 2013 je opravljala dela višje davčne inšpektorice.

V Davčni upravi Republike Slovenije (sedaj FURS) je soavtorica mnogih internih branžnih priročnikov za davčno inšpiciranje. Kot prva v Republiki Sloveniji je samostojno opravila postopek obdavčitve prihodkov iz nepojasnjenega izvora premoženja in njena odločba, s tega področja, je postala prva veljavna sodna praksa v Republiki Sloveniji, kar šteje med svoje pomembnejše dosežke na strokovnem področju.

Leta 1990 bila na občinskih volitvah izvoljena za delegatko Zbora združenega dela Skupščine občine Velenje in za članico Komisije za statutarno-pravna vprašanja. V obdobjih od 2006 do 2010 in od 2014 do 2018 je bila članica Nadzornega odbora Mestne občine Velenje. Po upokojitvi leta 2014 se je včlanila v stranko DeSUS. Pred upokojitvijo, zaradi politične nevtralnosti kot pooblaščena uradna oseba, ni bila članica nobene politične stranke. V letu 2018 je bila izvoljena za predsednico Območnega odbora stranke DeSUS Velenje in na lokalnih volitvah na listi stranke DeSUS izvoljena za članico Sveta Mestne občine Velenje. Je članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine Velenje in vodja svetniške skupine Demokratične stranke upokojencev. Septembra 2021 je prestopila v Stranko Alenke Bratušek (SAB).

Funkcijo podžupanje opravlja nepoklicno in je zadolžena za sodelovanje z ožjimi deli občine in z društvi, za izvrševanje odločitev občinskega sveta in neposredne pomoči županu.

Je poročena, brez otrok. Je pravična, solidarna, vztrajna in odgovorna. Rada ima glasbo in poezijo.

00033 MOV svetniki 2022 web melanšek

Podžupan Janez Melanšek

Gibanje Svoboda
E-pošta: janez.melansek@velenje.si

Janez Melanšek je rojen 2. septembra 1961 v Celju. Vso mladost je preživel v Velenju, kjer si je ustvaril tudi družino. Je poročen, ima dva otroka in tri vnuke, na katere je zelo ponosen. Živi v Šaleku.

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju. Že v četrtem razredu osnovne šole se je vključil v modelarski krožek in modelarstvo je njegov hobi še danes. Je aktiven član Društva modelarjev Modelar Velenje in Zveze za tehnično kulturo Slovenije, kjer vodi sekcijo za FSR pri modelarski komisiji. Kot tekmovalec je sodeloval na 14 svetovnih prvenstvih z modeli čolnov na daljinsko vodenje. Ponosen je, da je kot član organizacijskega komiteja sodeloval na evropskem in treh svetovnih prvenstvih NAVIGA, ki so bila izvedena v Velenju. Z modelarstvom se še vedno aktivno ukvarja. Poseben izziv mu predstavlja povrniti nekdanji sloves tehnični kulturi.

Obiskoval je Tehniško strojno šolo v Velenju in jo končal leta 1980, ko je nastopil obvezno služenje vojaškega roka JLA v šoli za rezervne častnike. Sledilo je delo na Premogovniku Velenje, v TOZD-u Jamska mehanizacija na delovnem mestu ključavničarja jamske mehanizacije. Leta 1983 se je zaposlil na tedanji občini Velenje, in sicer v Občinskem sekretariatu za ljudsko obrambo na področju civilne zaščite. Bil je aktiven udeleženec vojne za Slovenijo leta 1991. Ima status veterana, prejel je tudi znak manevrske strukture narodne zaščite. Leta 2004 je nadaljeval šolanje na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje in pridobil naziv poklic diplomirani ekonomist. Leta 1995 je sekretariat prevzelo Ministrstvo za obrambo ter nato Uprava RS za zaščito in reševanje, kjer je delal do upokojitve aprila 2023.

V letu 2017 je prevzel dolžnostno mesto poveljnika Civilne zaščite Zahodne Štajerske in se soočil s številnimi izzivi od usposabljanj, mednarodnih vaj do intervencij. Že takoj po prevzemu funkcije leta 2017 so bile poplave na porečju Savinje, sledila je tudi epidemija covida.

Leta 2022 je vstopil v politiko in se pridružil Gibanju Svoboda, kjer deli in predaja znanje in bogate izkušnje s področja zaščite in reševanja ter tehnične kulture. Aktivno je sodeloval na volitvah v Državni zbor RS in pri ustanavljanju Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Šaleška dolina. Kot član Sveta Mestne občine Velenje vodi tudi Odbor za okolje in prostor. S 1. avgustom 2023 je bil imenovan za nepoklicnega podžupana Mestne občine Velenje za področje zaščite in reševanja ter tehnične kulture.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content