zdravstvo-in-sociala-01-proporc

Zdravstvo in sociala

Želimo, da je Velenje mesto, kjer bi imeli vsi občanke in občani dobre pogoje za življenje in da bi se počutili varno ter bi imeli zagotovljeno čim boljšo zdravstveno oskrbo in socialno varnost. Zato z vsemi institucijami, ki pokrivajo to področje aktivno sodelujemo in iščemo najboljše rešitve za celotno lokalno skupnost.

 

jezero-megla-klepec-marjan

LAS - lokalna akcijska skupina

Zaradi vse večjih razsežnosti uživanja drog in drugih oblik zasvojenosti v Velenju in okolici je začela v letu 1996 delovati na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami. Skupina je jasno začrtala pot za nadaljnje delo s sprejetjem poslovnika, ki ureja organizacijo, način dela in delovno področje Medobčinske LAS v vseh treh občinah. LAS je oblika koordiniranega dela organizirane skupine strokovnjakov, zainteresiranih posameznikov in drugih družbenih skupin na področju preprečevanja zasvojenost, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija in predstavlja v našem okolju nadaljevanje dela Odbora za koordinacijo aktivnosti v zvezi z reševanjem problematike drog v Mestni občini Velenje. Kontaktirate nas lahko na telefonsko številko 03 8961 676 ali e-naslov dragica.kauzar@velenje.si.

Kontakti

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
OE RAVNE NA KOROŠKEM, IZPOSTAVA VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Direktorica: Danijela Štumberger
Vodja izpostave: Zoran Breznik
T: 03 8981 831
E: oerv@zzzs.si
W: www.zzzs.si

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
OE RAVNE NA KOROŠKEM, IZPOSTAVA VELENJE

Naslov: Prešernova 7 a, 3320 Velenje
Vodja oddelka: Tadeja Dremel
T: 03 8984 910
E: izve@zpiz.si
W: www.zpiz.si

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
direktor: mag. Janez Kramar
T: (03) 8995 400
E: info@zd-velenje.si
W: www.zd-velenje.si

LEKARNA VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Direktorica: mag. Sabina Grm
T: 03 8981 880
E: info@lekarna-velenje.si
W: www.lekarna-velenje.si

CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO-ŠALEŠKA, ENOTA VELENJE

Naslov: Stari trg 35, 3320 Velenje
Direktor: Marko Verdev
T: (03) 8984 501
E: gpcsd.velen@gov.si
W: www.csd-velenje.com

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Naslov: Kidričeva 23, 3320 Velenje
Direktorica: Violeta Potočnik Krajnc
T: 03 8988 402
E: info@domvelenje.si
W: www.dom-velenje.si/dvo/

VARSTVENO DELOVNI CENTER SAŠA

Naslov: Kidričeva 19 a, 3320 Velenje
Direktorica: Simona Miklavžin
T: 059 090 250
E: info@vdcsasa.si
W: www.vdcsasa.si

MEDOBČINSKA LAS ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z DROGAMI

Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
T: 03 8961 676
E: dragica.kauzar@velenje.si
W: www.velenje.si

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE VELENJE

Naslov: Cesta Františka Foita 2, 3320 Velenje
Predsednik: Jože Kožar
T: 03 8973 600, 041/ 408 896
E: velenje.ozrk@ozrks.si
W: velenje.ozrk.si

ŽUPNIJA VELENJE BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK, ŽUPNIJSKA KARITAS

Naslov: Šembriška cesta 27, 3320 Velenje
Vodja: Jelka Borovnik
T: 031 832 350
E: jelka.borovnik@siol.net

ŠALEŠKI ODBOR ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM

Naslov: MO Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Predsednik: Drago Kolar
T: (03) 8961 681
W: www.velenje.si

MLADINSKI DOM MARIBOR – Stanovanjska skupina, enota Velenje

Ljubljanska cesta 1, 3320 Velenje
m: 051 207 520
E: stsvelenje@t-2.si
W: slivnica.mladinski-dom-mb.si

CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE (Društvo Hiša)

Naslov: Cesta Simona Blatnika 21, 3320 Velenje
Predsednica: Brigita Šinigoj
T: 064 254 150
E: center.hisa@gmail.com
W: drustvohisa.velenje.si

BREZPLAČNI TOPLI OBROKI

Naslov: Kidričeva cesta 23, 3320 Velenje (DVO Velenje)
T: 03 896 17 41
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

ANONIMNI ALKOHOLIKI (v prostorih DVO Velenje)

T: (03) 5868 268, 031 710 109, 031 802 710

ENOTA DNEVNI CENTER ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG Velenje

Naslov: NC Velenje (1. nadstropje), Kidričeva 2b, 3320 Velenje
Vodja dnevnega centra: Fanika Lončar
T: 030 608 690
E: fanika.loncar@sent.si

SO-POTNIK (preventivni antideložacijski program)

T: 068 170 939 (med 8. in 16. uro)

ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Predsednik: Zdenko Kikec, dr. med. spec. inetrnist
E: zdenko.kikec@guest.arnes.si

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Predsednik: Janez Kramar
E: dmsbztvelenje@gmail.com
W: www.dmsbzt-velenje.si

DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Predsednica: Branka Drk
T: 040 477 089
E: bojprotiraku@gmail.com
W: www.bojprotiraku.si

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE POT K OKREVANJU
Organizirana skupina za samopomoč ženskam z rakom dojke Velenje

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Strokovni vodja: Zvonka Sevšek
T: (03) 899 55 68, 041 791 179

DRUŠTVO DIABETIKOV VELENJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Predsednica: Romana Praprotnik
T: 041 745 588
E: diabetiki.velenje@gmail.com
W: www.diabetikivelenje.com

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE,
Savinjsko-šaleška podružnica

Naslov: Foitova 2, 3320 Velenje
Predsednica: Jožica Zajc
T: 031 574 079
E: info@zdruzenje-ms.si, jocazajc@gmail.com
W: www.zdruzenje-ms.si

DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ŠALEŠKE DOLINE

Naslov: Šaleška cesta 3, p. p. 508, 3320 Velenje
Predsednica: Janja Rednjak
T: 040 724 008
E: janja.rednjak@gmail.com
W: www.osteoporoza.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE VELENJE

Naslov: Kersnikova 13, 3320 Velenje
Predsednik: Valter Golob
T: 03/ 587 46 68
E: mdivelenje.40@gmail.com
W: www.mdi-velenje.si

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE

Naslov: Efenkova 61, 3320 Velenje
Predsednik: Franc Forštner
T: 03 897 44 73
E: mdng@telemach.net

DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN
SEKCIJA CELJSKO-KOROŠKE REGIJE

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Predsednica: Mateja Saje
Vodja sekcije: Mateja Potočnik
T: 041 665 000
E: info@kvcb.si
W: www.kvcb.si

ŠALEŠKI KORONARNI KLUB

Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
Predsednica: Erika Berlak
T: 040 765 236, 031 410 202
E: melita.berlak@gmail.com
W: www.koronarni-klub-velenje.si

DRUŠTVO INVALID KONOVO

Naslov: Konovska cesta 21, 3320 Velenje
Predsednik: Ladislav Bračič
T: 041 210 189
E: bracic.host@gmail.com

DRUŠTVO SOŽITJE VELENJE

Naslov: Kopališka 3, 3320 Velenje
Predsednica: Zdenka Berlot
T: 041 500 373
E: sozitje.velenje@gmail.com
W: www.zveza-sozitje.si/drustva.html

VID VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO

Naslov: Šaleška 19 a, 3320 Velenje
Organizatorka lokalne mreže: Slavka Mijoč
T: (03) 8977 870, 031 334 393

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC - HOSPIC OO VELENJE

Naslov: šaleška 2d, 3320 Velenje
Predsednica: Renata J. Roban
M: 051 415 447, 01 2444 493
E: velenje@hospic.si
W: www.hospic.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTILJ pri Velenju

Naslov: Arnače 1, 3320 Velenje
Predsednik: Alojz Leskovšek
M: 031 655 290
E: du.sentilj@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE

Naslov: Kidričeva 9 a, 3320 Velenje
Predsednik: Franc Vedenik
T: 03 587 158, 064 296 252
E: du.velenje@gmail.com

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA CELJE – ENOTA VELENJE

Naslov: p.p. 347, 3000 Celje
T: (03) 8976 690, 031 243 071
E: varna.hisa@siol.net
W: varnahisa.si

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO – UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE

Naslov: Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
Predsednica: Zdenka Uršnik
T: (03) 5872 050
E: info@uni-tri-velenje-drustvo.si
W: uni-tri-velenje-drustvo.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠALEK

Naslov: Kardeljev trg 5, 3320 Velenje
Predsednik: Barbara Valerija Tori
T: 031 753 433
E: dusalek@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VINSKA GORA

Naslov: Vinska Gora 31 b, 3320 Velenje
Predsednica: Anica Lamot
T: 03/5890 160; 041 997 538
E: du.vinskagora@gmail.com
W: du-vinskagora.velenje.si

ŠALEŠKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV VELENJE

Naslov: Cesta bratov Mravljakov 1, 3320 Velenje
Predsednik: Franc Vedenik
T: 03 5874 660
E: spzdu.velenje@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DRŽAVNIH IN OBČINSKIH ORGANOV OBČIN ŠOŠTANJ, ŠMARTNO OB PAKI IN MESTNE OBČINE VELENJE

Naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
Predsednica: Cvetka Vrabič
T: 040 554 741
E: cvetka.vrabic@gmail.com

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKALE

Naslov: Škale 85b, 3320 Velenje
Predsednik: Milan Tepej
T: 031 308 190, 041 579 309
E: tajnik.duskale@gmail.com
W: www.posrcumlad.si/skale

DRUŠTVO UPOKOJENCEV PAKA PRI VELENJU

Naslov: Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje
Predsednica: Vladimira Tisnikar
T: 041 627 113
E: Du.pakaprivelenju@gmail.com
W: www.posrcumlad.si/paka-pri-velenju

KLUB UPOKOJENCEV GORENJE

Naslov: Partizanska 12/a, 3320 Velenje
Predsednica: Viktorija Zmaga Bratkovič
T: 041 738 104
E: ku.gorenje@gmail.com
W: klub-upokojencev.gorenje.com

ZASEBNA AMBULANTA ZA SPLOŠNO MEDICINO

Sergej Rus, dr.med.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8970 200
E: sergej.rus@siol.net
W: www.sergejrus.si

ZASEBNA AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE

KALAMED, D. O. O., ambulanta družinske medicine
Katarina Lahovnik, dr. med, spec. druž. med
Naslov: Prešernova cesta 9/a, 3320 Velenje
T: 059 056 860
E: katarina.lahovnik@gmail.com

MEDIC, SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA MEDICINA, d.o.o.

ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA, Kočevar Igor, dr. med., spec. radiolog
Naslov: Kardeljev trg 3, 3320 Velenje
T: 059 166 666
E: info@medik.si
W: www.medik.si

AMBULANTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dušanka Janežič Blatnik, dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa
Naslov: Stanetova 45, 3320 Velenje
T: (03) 5865 411, 041 615 456
E: ot@siol.net
W: www.ambulanta-janezicblatnik.si

FIZIOTERAPIJA ENIGMA d.o.o.

Ahmić Nisvet, dipl. fiziot.
Naslov: Prešernova 22b, 3320 Velenje
T: 059 014 114, 041 490 454
E: fizio.enigma@gmail.com

FIZIOTERAPIJA

Plešnik Srečko
Naslov: Pirešica 11 a, 3320 Velenje
T: (03) 8910 003
E: srecko.plesnik@siol.net

AMBULANTA ZORE SLATINŠEK

Daša Zore Slatinšek, dr. med., spec. druž. med.
Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
T: 03 490 88 36
E: info@ambulanta-zoreslatinsek.si

AMBULANTA TREBIČNIK

Urška Trebičnik, dr. med., spec. druž. med.
Naslov: Vodnikova 1, 3320 Velenje
T: 03 490 88 34
E: info@ambulanta-trebicnik.si

SPECIALIST OFTALMOLOGIJE

Alojz Žičkar, dr. med., spec. oftalmologije
Naslov: Šaleška cesta 19A, 3320 Velenje
T: 041 670 850
E: ocesna@gmail.com

ZASEBNA ORTOPEDSKA AMBULANTA

mag. Milorad Puvalić, dr. med. spec. ortoped
Naslov: Ljubljanska cesta 11, 3320 Velenje
T: (03) 8971 399

GINEKOLOŠKI CENTER FABJAN GPD d.o.o.

Naslov: Sončni grič 7, 3320 VELENJE
T: 064 261 390
E: ginekologija@medicalfabjan.si

ZASEBNA GINEKOLOŠKA AMBULANTA

Sonja Levak – Hozjan, dr.med., spec. gin. in porod.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8972 930
E: sonja.levak@s5.net
W: www.ginekologija-levak.si

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA

Andreja Ambrožič dr. dent. med.
Naslov: Cesta Bratov Mravljakov 13, 3320 Velenje
T: (03) 8973 160; 03 8973 162
E: andreja.ambrozic@siol.net
W: zdravniki-zobozdravniki.net/caln/Andreja-AMBROZIC-KOROSEC-295

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA

Ivan Janežič, dr. dent. med.
Naslov: Efenkova cesta 61 d, 3320 Velenje
T: (03) 8973 400
E: narocanje@dens.si
W: dens.si

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA

mag. Vesna Pupić – Gaberšek, dr. dent. med.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8971 990
E: vesna.gabersek@siol.net

ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA

Matej Strahovnik, dr.dent.med.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: 03 8971 980; 031 838 516
E: matej.s.z@siol.net

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA

Vlasta Šterbenk, dr. dent. med.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8971 290
E: vlasta.sterbenk@siol.net

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA

Majda Budna, dr.dent.med.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8972 050
E: majda.budna@siol.net

PRIMODENT, ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA

Primož Jevšek, dr. dent. med.
Naslov: Kidričeva 57, 3320 Velenje
T: 031 211 511
E: primodent.si@gmail.com
W: www.jevsek.si

ORTODONTIJA MALINGER d.o.o.

Maristella Malinger, dr. dent. med., spec.
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 6200 490
E: narocanje@ortodontijamalinger.si

ZASEBNI ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Stojiša Aničić
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8995 593, 041 823 632

ZASEBNI ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Ingrid Horvat
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8995 593
E: ingrid.horvat@gmail.com

ZASEBNI ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Tine Mihelec
Naslov: Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
T: (03) 897 34 01

ZASEBNI ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Andrej Fidej
Naslov: Konovska cesta 38, 3320 Velenje
T: (03) 587 56 00

DENTALNI STUDIO

Dušan Štimac
Naslov: EFENKOVA cesta 61, 3320 Velenje
T: (03) 897 44 80

DENTARS, DENTALNI STUDIO

Aleš Sešel
Naslov: Koroška cesta 8 c, 3320 Velenje
T: 041 260 937

ZASEBNI ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Alenka Šmon
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8995 594, 031 816 725

ZASEBNI ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ

Damjana Špegel
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8995 593

ZASEBNI ZOBNI LABORATORIJ

Jaroslava Tesovnik
Naslov: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
T: (03) 8995 594, 041 809 488

ALEŠ SEŠEL, DENTARS, DENTALNI STUDIO

Naslov: Koroška cesta 8c, 3320 Velenje
T: 041 260 937

MARKO PAVLOVIĆ S.P., DENTALNI LABORATORIJ

Naslov: Šalek 90, 3320 Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content