velenje-mesto-s-srcem-01

Dobrodošli v mestu s srcem

Velenje je s 36 tisoč prebivalci šesto največje mesto v Sloveniji. Prepoznano je po gospodarstvu, vedno bolj se uveljavlja tudi na področju turizma in malega podjetništva. Pred nami je pomemben izziv prestrukturiranja, ki ga skrbno načrtujemo. Verjamemo, da je pred nami svetla prihodnost, polna pozitivne energije, prijaznih ljudi in uspešnih projektov.

Mestna občina Velenje je bila v okviru projekta Misija EU izbrana med podnebno nevtralna in pametna mesta. Velenje se je uvrstilo med 100 evropskih mest, ki bodo delovala kot eksperimentalna, inovacijska središča ter omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v EU.

s-cutom-za-socloveka-01

S čutom za sočloveka

Mestna občina Velenje se ponaša s številnimi nazivi. Najbolj smo ponosni na tiste, ki nagrajujejo naše delo in prizadevanja, da ustvarjamo mesto po meri vseh občanov. Posebno pozornost namenjamo najbolj ranljivim skupinam in izvajamo raznolike dodatne programe, ki niso zakonsko obvezni, pomembno pa vplivajo na višjo kakovost bivanja.

Skrbimo za različna področja: sociala, zdravstvo, otroci in mladina, starejši, izobraževanje, kultura, šport, kmetijstvo, podpora društvom, klubom, zvezam in različnim organizacijam, oddaja občinskih stanovanj in sofinanciranje najemnin stanovanj, komunalni prispevek, podpiramo trajnostno mobilnost (Kamerat, Bicy, Lokalc), energetsko in podjetniško svetovanje, brezplačno pravno svetovanje, plačevanje položnic brez provizije itd.

Ponosni smo, da smo socialni čut in skrb za sočloveka ohranili tudi v današnjem času. Dediščino našega mesta, ki je nastalo z udarniškim delom in je nekoč veljalo za socialni čudež, želimo prenesti tudi na naslednje generacije. Z veseljem spremljamo in podpiramo delovanja različnih skupin, ki duh prostovoljstva vzgajajo in širijo med svojimi člani, občani. Prostovoljstvo je v našem mestu še vedno živo in je bilo večkrat nagrajeno, tudi na državnem nivoju.

Zavedamo se, da nas v okviru prestrukturiranja regije čakajo številni izzivi, ki se jih tudi veselimo. V njih vidimo priložnost, da prihodnost mesta na novo oblikujemo in postavimo še višje standarde življenja. Med drugim želimo začrtati pot digitalnega razvoja v smeri pametnega mesta, ki bo zadovoljevala potrebe občanov in izboljšala učinkovitost javnih servisov.

Ustvarjamo dobre pogoje za nadaljnji razvoj našega mesta, delo, ustvarjanje, izobraževanje in življenje. Občanom so na voljo številne vrste pomoči in razpisi, preko katerih financiramo različne projekte.

lokalc-2022-03

Po vsem mestu povsem brezplačno

V Mestni občini Velenje si želimo z različnimi ukrepi zmanjšati število avtomobilov na cestah in spodbujati trajnostno mobilnost ter hkrati prebivalcem mesta omočiti brezskrbne in enostavne premike znotraj občine.

Zato s subvencioniranjem javnega prevoza s partnerji omogočamo občankam in občanom brezplačno storitev Lokalc, ki jo izvajamo s posebnimi avtobusi rumene barve. Avtobusni prevoz Lokalc vozi po petih progah: rumeni, rdeči, modri, zeleni, oranžni in posebna proga do pokopališča Podkraj. Prvo postajališče za vse proge je Avtobusno postajališče Velenje.

socilani-programi-pomoci-01

Socialni programi pomoči

V zadnjem obdobju so se življenjski stroški zelo povišali, še posebej visoki so stroški energentov in vse to povzroča pri naših občanih številne stiske česar se zavedamo, zato smo se odločili, da v Velenju višje cene storitev, ki so v pristojnosti občine, ne bomo prelagali na bremena občank in občanov. Tako je občinski svet sprejel kar nekaj ukrepov za blaženje socialne stiske (t.i. socialno košarico) v skupni vrednosti enega milijona evrov in pol. V letošnjem letu smo iz občinskega proračuna zagotovili tudi dodatnih 2,2 milijona evrov ter tako preprečili dvig cen v vrtcih, zdravstvu (pomoč družini na domu …), NUSZ in za nekatere druge storitve. Za subvencioniranje toplotne oskrbe, oskrbe s pitno vodo in urejanje pokopališč zagotavljamo več kot 1,3 milijona evrov končnim uporabnikom.

nizji-zivljenski-stroski-za-mlade-01-proporc

Nižji življenjski stroški za mlade

Mladim zagotavljamo 50 odstotkov nižji komunalni prispevek, sofinanciramo stroške najema kredita za rešitev stanovanjskega problema oziroma razpisujemo najem stanovanj, posebej za mlade. Prav tako mladim družinam omogočamo subvencijo vrtca in vpis v vrtec vsem otrokom, za katere starši izrazijo želijo. Ob rojstvu otroka družinam zagotovimo tudi enkratno denarno pomoč.

Želimo si ustvarjati dobre pogoje za mlade, da v našem mestu vidijo priložnosti za življenje in delo ter da se po končanem izobraževanju vrnejo nazaj v Velenje, zato spodbujamo podjetništvo z namenom višanja zaposlovanja.

mov-starejsi-matija-marinsek-2022-03

Skrb za starejše, upokojence in invalidne občane

Skrb za starejše občanke in občane je ena izmed prioritetnih nalog Mestne občine Velenje. Temu področju namenjamo posebno pozornost, saj se zavedamo, da naši starejši občani in naši občani z različnimi oviranostmi pomembno sooblikujejo delovanje naše lokalne skupnosti. Starejši imajo tudi drugačne življenjske potrebe in zato smo že poleti smo začeli z izgradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše na Žarovi cesti, iščemo pa tudi dolgotrajnejše rešitve, za izgradnjo novega doma za varstvo odraslih in še več oskrbovanih stanovanj, saj bodo potrebe po njih vedno večje.

zeleno-mesto-za-visjo-kakovost-bivanja-01-proporc

Zeleno mesto za višjo kakovost bivanja

Velenje je mesto sredi narave in mesto, ki v srcu nosi naravo, zato bomo z vizijo in strategijo prestrukturiranja Velenja korak za korakom spreminjali rudarsko mesto v pametno mesto sodobnih, zelenih priložnosti.

Zelena preobrazba sledi viziji pravičnega prehoda za ljudi, kar pomeni vlaganje sredstev v razvoj in odpiranje novih nadomestnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Med začrtanimi in želenimi prihodnjimi projekti so tudi Industrijsko-tehnološki inkubator, Center prihodnosti – celovita obnova Stare elektrarne, Poslovna cona Pesje, Zelena soseska za mlade družine Zlati grič, Vodikove tehnologije itd.

vlagamo-v-izobrazevanje-kulturo-sport-01

Vlagamo v izobraževanje, kulturo in šport

Mestna občina Velenje zagotavlja dobre pogoje za izobraževanje z urejenim sistemom osnovnih, različnih srednjih in višjih šol. Štipendiramo in spodbujamo štipenditorje za zagotavljanje finančnih sredstev za šolanje za deficitarne poklice ter aktivno delovanje v Mestni občini Velenje.

Kot mesto kulture skrbimo za odvijanje številnih kulturnih prireditev in dogodkov. Na tem področju deluje več naših javnih zavodov, ki se neposredno sofinancirajo iz našega proračuna: Festival Velenje, Mladinski center Velenje, Muzej Velenje in Knjižnica Velenje.

Velenje je zagotovo tudi mesto športa. Mestna občina Velenje skrbi za vzdrževanje različne športne infrastrukture v mestu, hkrati pa na različne načine podpiramo tudi delovanja številnih naših športnih klubov in društev.

spodbujamo-gospodarstvo-in-kmetistvo-02-klepec-marjan-sadovnjak-pomlad-art-proporc

Spodbujamo gospodarstvo in kmetijstvo

Zavedamo se, da je kakovost bivanja v občini pogojena tudi z ohranjanjem in ustvarjanjem delovnih mest. Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih, skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenju, vendar se lahko v občini pohvalimo tudi z zelo uspešnimi in inovativnimi malimi in srednje velikimi podjetji, ki prispevajo k uspešnemu razvoju mesta.

Posebno pozornost namenjamo tudi kmetijski panogi, saj verjamemo, da je kakovostna in lokalno pridelana hrana prihodnost zelenega mesta. Zato z različnimi programi sofinanciranja spodbujamo razvoj kmetijskih gospodarstev in podeželja, pri čemer del sredstev namenjamo tudi društvom, ki delujejo na tem področju.

avtocesta-aljosavidetic-25020

Z novo avtocesto bližje vsej Sloveniji

V Mestni občini Velenje gradimo enega ključnih odsekov avtoceste, tretje razvojne osi, s katerim bo Velenje strateška vstopna točka za povezave po Sloveniji in v Avstrijo. Dokončana gradnja avtocestnega dela v Gaberkah pri Velenju pomeni razvojno točko za razširitev gradbišča tako na sever kot na jug in s tem nadaljevanje začrtanih del.

Dela potekajo skladno z zastavljenimi cilji, ki predvidevajo dokončanje gradnje hitre ceste od Šentruperta do Slovenj Gradca do leta 2027.

Z novim avtocestnim odsekom bodo učinkovitejše in enostavnejše logistične povezave med predeli Slovenije tako prebivalcem Mestne občine Velenje kot ljudem, ki prihajajo na delo ali oddih v Velenje, olajšale pot.

Zakaj Velenje?

Velenjsko jezero s plažo, polno zanimivih dogodivščin

Prikaži več

Pikin festival z ustvarjalnimi delavnicami in pravljičnim dogajanjem

Prikaži več

Raznolike možnosti aktivnosti v naravi za vse okuse

Prikaži več

Zeleno mesto z bogato kulturno dediščino in družabno energijo

Prikaži več

Čarobno podeželje, poln privlačnih kotičkov in lokalnih posebnosti

Prikaži več
Hitre povezave

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content