Lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/18, 14/20 in 22/20) je imenovana v sestavi:

 • Milena Bukvič Dežman
  predsednica
 • mag. Gašper Škarja
  namestnik predsednice
 • mag. Milena Pečovnik
  članica
 • Dejan Valenčak
  namestnik članice
 • Branko Presečnik
  član
 • Slavka Ocepek
  namestnica člana
 • Jelka Sever-Časl
  članica
 • Denis Štemberger
  namestnik članice

Kontaktni podatki Občinske volilne komisije

Objave občinske volilne komisije

ObVK MOV obvešča volivce, da bodo predčasne volitve za naknadne volitve v Svete KS Gorica, Kavče, Paka pri Velenju in Plešivec ter MČ Velenje – Levi breg zahod, potekale v četrtek 15. 12. 2022 v sejni dvorani Mestne občine Velenje od 7. do 19.

Obvestilo Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje o predčasnem glasovanju

Volivci, ki se želijo udeležiti predčasnega glasovanja na volitvah župana, volitvah članov sveta Mestne občine Velenje in članov svetov KS in MČ, lahko to storijo

 • v torek 15. 11.,
 • sredo 16. 11. in
 • četrtek 17. 11. 2022,

od 7. do 19. ure, v sejni dvorani Mestne občine Velenje.

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje je razpisala naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti (KS) Gorica, Kavče, Paka pri Velenju, Šalek, Vinska Gora in Plešivec ter mestne četrti (MČ) Levi breg zahod, ki bodo v nedeljo, 18. 12. 2022.

Rok za vložitev kandidatur je v petek, 9. 12. 2022 do 13. ure.

Predčasno glasovanje bo potekalo v četrtek, 15. 12. 2022.

Seznami kandidatov za lokalne volitve 2022 so objavljene v Uradnem vestniku 23/2022.

Podatki o udeležbi ter rezultati lokalnih volitev v Sloveniji bodo na dan volitev dostopni na tej povezavi.
Podatki o lokalnih volitvah bodo objavljeni tudi za vsako občino posebej.

UDELEŽBA

REZULTATI

Obvestilo Ministrstva za javno upravo predlagateljem kandidatur

Ministrstvo za javno upravo je občinske volilne komisije z dopisom št. 041-10/2022/95 z dne 13. 9. 2022, obvestilo, da instruktivni vzorci kandidatur, ki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije, ne vsebujejo šifranta stopnje in naziva izobrazbe. Z namenom, da bodo obrazci ob vložitvi kandidatur izpolnjeni skladno s šifrantom, ki ga vsebuje isDVK, posredujemo šifrant stopnje in naziva izobrazbe, ki ga je posredovalo Ministrstvo za javno upravo.

000 – Brez izobrazbe
110 – Nepopolna osnovnošolska izobrazba
120 – Osnovnošolska izobrazba
130 – Nižja poklicna izobrazba
140 – Srednja poklicna izobrazba
150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 15. septembra 2022 oddajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje. Redne volitve v svete vseh 19-ih krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo skupaj z rednimi volitvami v občinski svet in volitvami župana.

Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september. Akt o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Velenje je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 15/2022. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/2022, razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 20. novembra.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Obrazci, navodila, rokovnik in vloge

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content