Svetnice in svetniki Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja lokalne skupnosti. Sestavlja ga 33 svetnikov, izvoljenih na lokalnih volitvah in izbranih v Svet MO Velenje po kriteriju volilnega rezultata strank in njim pripadajočih volilnih list. Svetniki odločajo na rednih mesečnih sejah v zvezi s pristojnostmi in na način, zapisan v statutu Sveta MO Velenje.

Sestav Sveta MO Velenje ob prvem sklicu

dr. Franc Žerdin

dr. Franc Žerdin
Izobrazba: Doktor rudarskih znanosti, mag. rud.
Elektronski naslov: franc_zerdin@yahoo.com
Področje dela: upokojenec
Leta izvolitve: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Aleksandra Vasiljević

Aleksandra Vasiljević
Izobrazba: diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji
Elektronski naslov: aleksandra.vasiljevic@velenje.si
Področje dela: diplomirana medicinska sestra v ambulanti družinske medicine, poklicna podžupanja
Leta izvolitve: 2014, 2018, 2022

Mersad Dervišević

Mersad Dervišević
Izobrazba: inž. strojništva
Elektronski naslov: mersad.dervisevic@gmail.com
Leta izvolitve: 2014, 2018, 2022

Irena Poljanšek Sivka

Irena Poljanšek Sivka
Izobrazba: profesorica razrednega pouka in specialna pedagoginja za otroke z motnjami vedenja
Elektronski naslov: irena.poljansek.sivka@gmail.com
Področje dela: ravnateljica Osnovne šole Šalek
Leta izvolitve: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Bojan Voh

Bojan Voh
Izobrazba: strojni tehnik
Elektronski naslov: bojan.voh@gmail.com
Področje dela: upokojenec
Leta izvolitve: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Janja Rednjak

Janja Rednjak
Izobrazba: organizator socialne mreže
Elektronski naslov: janja.rednjak@gmail.com
Področje dela: vodenje ranljivih skupin, spodbujanje prostovoljstva, nudenje podpore
Leta izvolitve: 2018, 2022

Nik Lemež

Nik Lemež
Leta izvolitve: 2022

Tjaša Oderlap

Tjaša Oderlap
Izobrazba: diplomirana gospodarska inženirka (UN), gradbeništvo
Elektronski naslov: tjasa.oderlap@gmail.com
Leta izvolitve: 2018, 2022

Dražan Mrkonjić

Dražan Mrkonjić
Izobrazba: inženir elektronike
Elektronski naslov: mrkonjic.drazen@gmail.com
Področje dela: dežurni elektrikar
Leta izvolitve: 2022

Anita Lemež Kljajić

Anita Lemež Kljajić
Izobrazba: mag. inž. tehnične varnosti in
Elektronski naslov: lemezkljajicanita@gmail.com
Področje dela: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Leta izvolitve: 2015, 2018, 2022

Duško Supić

Duško Supić
Leta izvolitve: 2022

Andreja Krejan

Andreja Krejan
Leta izvolitve: 2022

Jožef Ograjenšek

Jožef Ograjenšek
Izobrazba: srednja šola
Elektronski naslov: jozef.ograjensek@gmail.com
Področje dela: upokojenec
Leta izvolitve: 2022

Amadeja Martinšek

Amadeja Martinšek
Izobrazba: Dipl. ekonomist
Elektronski naslov: amadeja.martinsek@gmail.com
Področje dela: Komercialist v Etra d.o.o.
Leta izvolitve: 2022

Matjaž Cesar

Matjaž Cesar
Izobrazba: inženir strojništva VI/1
Elektronski naslov: matjaz.cesar1@gmail.com
Področje dela: Termoelektrarna Šoštanj
Leta izvolitve: 2022

Saška Kovše

Saška Kovše
Leta izvolitve: 2022

Lidija Črnko

Lidija Črnko
Izobrazba: specialistka andragogike (VIII/1)
Elektronski naslov: lidija.crnko@gmail.com
Področje dela: Knjižnica Velenje
Leta izvolitve: 2022

Franci Lenart

Franci Lenart
Izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir
Elektronski naslov: franci.lenart@len-art.org
Področje dela: upokojenec
Leta izvolitve: 2022

Petra Bevc

Petra Bevc
Izobrazba: ekonomistka
Elektronski naslov: petra.bevc123@gmail.com
Področje dela: zavarovalna zastopnica
Leta izvolitve: 2022

Janez Melanšek

Janez Melanšek
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Elektronski naslov: janez.melansek@velenje.si
Področje dela: višji svetovalec ZRP
Leta izvolitve: 2022

Jasna Prodan

Jasna Prodan
Izobrazba: diplomant upravnih ved (UN)
Elektronski naslov: jasna.prodan@gmail.com
Področje dela: poslovni sekretar, računovodja
Leta izvolitve: 2022

Alenka Gortan

Alenka Gortan
Izobrazba: magistrica znanosti, profesorica angleškega in španskega jezika
Elektronski naslov: alenka.gortan@sds.si
Področje dela: Gimnazija Velenje
Leta izvolitve: 2022

Simon Dobaj

Simon Dobaj
Izobrazba: diplomirani inženir strojništva
Elektronski naslov: simon.dobaj@sds.si
Področje dela: Vodja in tehnični vodja jamski transport in logistika
Leta izvolitve: 2022

Darinka Vrabič

Darinka Vrabič
Izobrazba: univerzitetna diplomirana sociologinja, profesorica
Elektronski naslov: darka.vrabic@gmail.com
Področje dela: upokojenka
Leta izvolitve: 2022

Marjan Turnšek

Marjan Turnšek
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Elektronski naslov: marjan.turnsek@sds.si
Področje dela: samostojni podjetnik
Leta izvolitve: 2022

Jožica Napotnik

Jožica Napotnik
Izobrazba: prodajalka
Elektronski naslov: napotnik.jozica@gmail.com
Področje dela: upokojenka
Leta izvolitve: 2022

Darinka Mravljak

Darinka Mravljak
Izobrazba: diplomirana upravna organizatorka (VII)
Elektronski naslov: darinka.mravljak@velenje.si
Področje dela: upokojenka
Leta izvolitve: 2022

Ivan Planinc

Ivan Planinc
Izobrazba: univ. dipl. soc. ped.
Elektronski naslov: ivo.planinc55@gmail.com
Področje dela: upokojenec
Leta izvolitve: 2022

dr. Milan Medved

dr. Milan Medved
Izobrazba: doktor rudarskih znanosti
Elektronski naslov: milan.medved@outlook.com
Področje dela: upokojenec
Leta izvolitve: 2022

Brigita Tretjak

Brigita Tretjak
Izobrazba: ekonomist
Elektronski naslov: btretjak@gmail.com
Področje dela: Upravna enota SG
Leta izvolitve: 2022

Jože Hribar

Jože Hribar
Leta izvolitve: 2018, 2022

Veronika Juvan

Veronika Juvan
Izobrazba: inženir mehatronike
Elektronski naslov: veronika.juvan2@gmail.com
Leta izvolitve: 2018, 2022

Sklic Sveta MOV, april 2024

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content