mov-starejsi-matija-marinsek-2022-02-proporc

Konec leta 2020 je Svet Mestne občine Velenje potrdil Odlok o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. Starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja in delež starejših od 65 let hitro narašča. V prihodnjih letih pa bodo ti trendi še izrazitejši in tega se v Velenju zavedamo. Z odlokom smo ustvarili še boljše možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. Preko javnega razpisa organizacijam upokojencev zagotavljamo dodatna sredstva za njihove programe. Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun Mestne občine Velenje. Razpis je predvidoma objavljen vsako leto marca, in sicer za programe organizacij upokojencev, katerih vsebina bo vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, strokovno vzgojo članov, skrb za lastno zdravje, programe druženj, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.

Občina sicer v okviru Ustave Republike Slovenije in zakonov samostojno ureja in opravlja naloge, določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona. Mestna občina Velenje je v statutu med svoje naloge postavila tudi pomoč pri pospeševanju teh dejavnosti. Starejšim občankam in občanom v Velenju namenjamo posebno pozornost. Zanje ustvarjamo programe za varnejšo starost in omogočamo aktivnosti, ki izboljšujejo bivanje in življenje starejših. Prizadevamo si tudi, da imajo starostniki kar najboljše možnosti za zdravje, zato sofinanciramo programe, namenjene starejšim.

mov-starejsi-matija-marinsek-2022-07

Velenje je starosti prijazno mesto

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov naše občine. Želimo si, da se starejši aktivno vključujejo v projekte v lokalni skupnosti in jim to tudi omogočamo. Izvedli smo več medgeneracijskih forumov, ki so se jih udeležili tudi starejši.

mov-sociala-2022-03-proporc

Smo občina po meri invalidov

Načrtno razvijamo, spodbujamo in realiziramo dejavnosti ter ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kakovosti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarjamo možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

Odjava brezplačnega obroka v MOV

Javna kuhinja je program Mestne občine Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se od leta 2015 izvaja z izvajalcem Domom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23, Velenje, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je bil izbran na podlagi predhodnega javnega razpisa. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka tistim občanom in družinam v MOV, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje.
Mednje sodijo: osebe z nizkimi prihodki (denarna socialna pomoč, pokojnina, invalidnina itd.) s spremljajočimi oviranostmi (dolgotrajne zdravstvene težave, invalidnost, težave v duševnem zdravju, zasvojenost itd.), uporabniki programov Center za brezdomne osebe, Varna hiša in socialno ogrožene družine in posamezniki z nizkimi prihodki, glede na informacijo javnega značaja pristojnega centra za socialno delo.

S pravočasno odjavo brezplačnega obroka lahko zmanjšamo količino zavržene hrane in tako delujemo bolj tajnostno. Medtem, ko odpadna in zavržena hrana po nepotrebnem obremenjuje naravne vire in okolje, zmanjšanje izgub hrane in količine odpadne hrane prinaša pozitivni gospodarski učinek za vse člane v verigi. Odjavite se tukaj.

>>Spoštujmo hrano, spoštujmo planet<<.

Kakšne oblike pomoči ponujamo?

no image

Sofinanciramo programe organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje

Prikaži več
no image

Subvencioniramo neprofitne najemnine

Prikaži več
no image

Podpiramo delovanje Univerze za tretje življenjsko obdobje Velenje

Prikaži več
no image

Subvencioniramo urejanje pokopališč

Prikaži več
no image

Subvencioniramo pomoč družini na domu

Prikaži več
no image

Sofinanciramo institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih in varstveno-delovnih centrih

Prikaži več
no image

Financiramo enkratne denarne pomoči

Prikaži več
no image

Pomagamo preko Odbora za pomoč občankam in občanom

Prikaži več
no image

Sofinanciramo socialne in zdravstvene programe in/ali projekte

Prikaži več
no image

Podpiramo storitev prehrane za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane

Prikaži več
no image

Omogočamo mestni potniški promet Lokalc

Prikaži več
no image

Omogočamo brezplačno pravno svetovanje

Prikaži več
no image

Omogočamo delovanje Centra ponovne uporabe Velenje

Prikaži več
no image

Omogočamo brezplačen najem različnim klubom, društvom

Prikaži več
no image

Sofinanciramo programe/projekte/prireditve

Prikaži več

Brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane Kamerat

kamerat-letak

Kamerat je projekt, ki z uporabo okolju prijaznega električnega vozila, ob pomoči voznikov – prostovoljcev, starejšim in gibalno oviranim omogoča več mobilnosti. Z njim lahko tisti, ki nimajo lastnega prevoza, lažje obiščejo zdravnika, pokopališče, trgovino in opravijo druge opravke. Brezplačni prevozi so namenjeni starejšim od 65 let in gibalno oviranim občankam in občanom Mestne občine Velenje, ki nimajo drugih možnosti transporta.

Osnovna načela projekta: medgeneracijska solidarnost, spodbujanje aktivnega življenja, povezovanje, sodelovanje, spoštovanje narave in podpiranje prostovoljstva.

Prevozi se izvajajo po Šaleški dolini ob delavnikih med 7.30 in 15.00, ob vikendih in praznikih pa ne. Vse prevoze je potrebno rezervirati najmanj 3 dni vnaprej, saj je potrebno uskladiti potrebe in želje čim večjega števila uporabnikov.

Zaradi poletnih dopustov in drugih aktivnosti Mladinskega centra Velenje poleti Kamerat ne bo vozil vsak dan. Tako vožnja s Kameratom ne bo možna od vključno 1. julija do vključno 2. avgusta. Prosimo za razumevanje.

Prevoze rezervirajte na telefonski številki 080 15 70, od ponedeljka do četrtka med 8. in 15. uro, ob petkih pa med 8. in 13. uro.

Klicatelj sporoči koordinatorju naslednje podatke:

  • ime in priimek
  • lokacijo vstopa
  • telefonsko številko,
  • termin (datum in ura),
  • lokacijo prevoza,
  • ali potrebuje spremstvo ali pomoč,
  • ali potrebuje prevoz nazaj,
  • okvirno oceno časa trajanja opravka.

Klicni center je vzpostavljen na Mestni občini Velenje, v tajništvu Urada za družbene dejavnosti. Prevoze izvajajo prostovoljci Udarnika Mladinskega centra Velenje.

Dodatne informacije: tajništvo Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje 03 896 16 81.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content