Financiramo enkratne denarne pomoči

Pomoč lahko dobijo socialno ogrožene občanke in občani naše občine, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, če so brez zaposlitve, izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Enkratno izredno denarno pomoč lahko upravičenec prejme enkrat letno in je namenjena za plačilo stroškov osnovnih življenjskih potrebščin.

Skip to content