sportno-grišče-mpt-in-cviu-01-proporc

Vzgoja in izobraževanje

V Mestni občini Velenje so občanom zagotovljene vse stopnje izobraževanja. Imamo:

Kot enota v Šolskem centru Velenje pa delujeta tudi dijaški in študentski dom.

Velik pomen za izobraževanje v Mestni občini Velenje ima tudi Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje s številnimi programi (programi za pridobitev izobrazbe, jezikovno izobraževanje, Središče za samostojno učenje, učna pomoč za brezposelne …).

Vrtec Velenje

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulumom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Vrtec Velenje

Šlandrova 11a, 3320 Velenje
Ravnateljica: Nataša Doler
T: (03) 898 24 00
E: natasa.doler@vrtec-velenje.si
W: www.vrtec-velenje.si

Enota Najdihojca
Prešernova cesta 3
8982 422

Enota Ciciban
Koželjskega ulica 8
8982 463

Enota Vila Mojca
Cesta Borisa Kraigherja 5
051 370 363

Enota Vrtiljak
Cesta talcev 20
8982 432

Enota Sonček
Arnače 2
8984 241

 

Enota Mlinček
Vinska Gora 31d
5890 344

Enota Tinkara
Šlandrova 11a
8982 403

Enota Jakec
Pohorskega bataljona 14
5866 260

Enota Jurček
Škale 138
5893 667

 

Enota Cirkovce
Škalske Cirkovce 11
5893 664

Enota Lučka
Kardeljev trg 12
8982 452

Enota Enci benci
Kardeljev trg 2
059 086 425

Enota Čebelica
Konovska cesta 21
5868 013

 

Vpis otrok v vrtec

Otroke lahko v vrtec vpišete med šolskim letom na Upravi Vrtca Velenje, Šlandrova 11a, Velenje.

Oddaja vpisne dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec. Vpisno dokumentacijo dobite na Upravi Vrtca Velenje ter na spletni strani Vrtca Velenje www.vrtec-velenje.si.

Za podrobnejše informacije pokličite na telefonske številke: 03 898 24 10, 03 898 24 02 in 05 908 64 28 (svetovalna delavka).

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo ali oddate vlogo preko portala e-uprave. Do vloge lahko dostopate na naslednji povezavi: Uveljavljanje pravic | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Vlogo oddate na:
Center za socialno delo Savinjsko-šaleška
Stari trg 35, Velenje
T: 03 898 45 00, 03 898 45 01, 03 898 45 02, 03 898 45 80

Ostali dokumenti in obrazci

Več o vrtcih lahko preberete na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in glede oddaje vlog za znižano plačilo vrtca na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Osnovne šole

OŠ Antona Aškerca Velenje

Jenkova cesta 2, 3320 Velenje
Ravnatelj: Zdenko Gorišek
T: 03 898 27 70
W: www.o-aavelenje.ce.edus.si
E: zdenko.gorisek@guest.arnes.si

OŠ Gorica Velenje

Goriška cesta 48, 3320 Velenje
Ravnateljica: Barbara Trebižan
T: 03 898 42 50
W: www.osgorica-velenje.si
E: ravnatelj@o-gorica.ce.mss.edus.si

OŠ Gustava Šiliha Velenje

Vodnikova 3, 3320 Velenje
Ravnatelj: mag. Damjan Gašparič
T: 03 898 42 20
W: www.os-gustavasiliha.com
E: o-gsvelenje.ce@guest.arnes.si

OŠ Livada Velenje

Efenkova 60, 3320 Velenje
Ravnateljica: Tatjana Zafošnik Kanduti
T: 03 898 42 70
W: www.os-livada.si
E: tatjana.zafosnik@guest.arnes.si

OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

Kidričeva 21, 3320 Velenje
Ravnatelj: Sebastjan Kukovec
T: 03 898 33 60
W: www.mpt-velenje.si
E: os.mpt-velenje@guest.arnes.si

OŠ Šalek Velenje

Šalek 87, 3320 Velenje
Ravnateljica: Irena Poljanšek Sivka
T: 03 898 13 00
W: os-salek-velenje.splet.arnes.si
E: os-salek.velenje@guest.arnes.si

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

Kidričeva cesta 19, 3320 Velenje
Ravnatelj: mag. Aleksander Vališer
T: 03 898 68 40
W: www.cviu-velenje.si
E: cviu@guest.arnes.si

Srednje in višje šole

Šolski center Velenje

Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Direktor: Janko Pogorelčnik
T: 03 896 06 00
W: www.scv.si
E: info@s-scv.ce.edus.si

V sklop Šolskega centra Velenje sodijo:

Gimnazija Velenje
Ravnateljica: Gabrijela Fidler

Elektro in računalniška šola
Ravnatelj: Simon Konečnik

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Ravnatelj: Peter Rozman

Šola za storitvene dejavnosti
Ravnateljica: Helena Zupanc

Višja strokovna šola
Ravnatelj: Uroš Sonjak

Dijaški in študentski dom v okviru Mladinskega hotela Velenje
Direktor: Janko Urbanc

Medpodjetniški izobraževalni center
Ravnatelj: Darko Lihteneker

Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje

Koroška cesta 62a, 3320 Velenje
Direktor: Darko Lihteneker
T: 03 896 82 00
W: www.crti.si
E: info@crti.si

Fakultete

Fakulteta za energetiko

Univerza v Mariboru, Enota Velenje
Dekan: izr. prof. dr. Bojan Štumberger
Pomočnica tajnika: mag. Sonja Novak
E: sonja.novak@uni-mb.si
Koroška 62a, 3320 Velenje
T: 03 898 64 21
F: 03 898 64 13

Fakulteta za varstvo okolja

Enota Velenje
Trg mladosti 7, 3320 Velenje
Dekan: doc. dr. Boštjan Pokorny
T: 03 898 64 21
F: 03 898 64 13
W: vsvo.velenje.si

Direktor: doc. dr. Gašper Gantar
T: 03 898 64 11
E: gasper.gantar@vsvo.si

Referat: Milena Ževart
T: 03 898 64 10
F: 03 898 64 13
E: milena.zevart@guest.arnes.si

Ljudska univerza

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Titov trg 2, 3320 Velenje
Direktorica: Brigita Gorjup
T: 03 898 54 50
W: www.lu-velenje.si
E: info@lu-velenje.si

Glasbene in druge umetniške šole

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

Ravnatelj: Boris Štih
Jenkova cesta 4
3320 Velenje
T: 03 898 12 00
W: www.gsvelenje.si
E: boris.stih1@guest.arnes.si

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content