Mestna občina Velenje ponuja prebivalkam in prebivalcem občine različna brezplačna svetovanja priznanih strokovnjakov z različnih področij. Trenutno izvajamo brezplačno PRAVNO in ENERGETSKO svetovanje. Zaradi spremenljivega obiska zainteresiranih občanov svetujemo najavo na spodaj navedene telefonske številke.

Energetska pisarna

Z novo energetsko pisarno zagotavljamo občanom podporo pri zeleni preobrazbi.

Pred nami je celovita preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, obenem stroški energentov v zadnjem obdobju naraščajo. Zato smo v mestu odprli novo energetsko pisarno, v kateri izvajamo svetovanje o možnih ukrepih, s katerimi lahko zmanjšamo porabo in posledično stroške v individualnih hišah kot večstanovanjskih stavbah.

Skupaj s Komunalnim podjetjem Velenje in lokalno energetsko agencijo KSSENA, občanom strokovno svetujemo kako zmanjšati porabo energije, energetsko sanirati objekte ter kje pridobiti finančne vire za energetske sanacije.

Energetska pisarna občane obvešča tudi o preobrazbi sistema daljinskega ogrevanja. Pisarna je zaživela v sredini meseca novembra 2022 v središču mesta.

Z novo energetsko pisarno želimo podpirati doseganje ciljev pravičnega prehoda in podnebnih ciljev pri občanih in gospodinjstvih.

Kontakt

E: energetska.pisarna@velenje.si
T: 070 916 077

Energetsko svetovanje

V okviru mreže ENSVET za občanke in občane Mestne občine Velenje nudimo brezplačno strokovno svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih. Neodvisni strokovnjaki in energetski svetovalci so na voljo za nasvete in pomoč pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah in pri pridobivanju sredstev Eko sklada. Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno.

Teme svetovanja so ogrevanje, energetska sanacija stavb, obnovljivi viri energije, možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, mobilnost in varčevanje energije.

Za razgovor v svetovalni pisarni, ki se nahaja v prostorih Mestne četrti Velenje Levi breg – vzhod (Kardeljev trg 7), se lahko naročite na telefonski številki 041 232 176 ali na elektronskem naslovu robert.spegel@ensvet.si (na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku). Na osnovi podatkov bo svetovalec analiziral rabo energije v gospodinjstvu, ocenil možne prihranke, predlagal ukrepe in preveril ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije. Svetovalec bo pripravil tudi zapisnik, na osnovi katerega bo izdelal pisno poročilo.

Po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude se nakazilo nepovratnih sredstev izvede v pogodbenem roku. V primeru, če dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

Dodatne informacije so dostopne na spodnji povezavi:

Pravno svetovanje

Brezplačno pravno svetovanje, ki ga nudi Polona Kramer, s. p., se izvaja na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje), in sicer: vsak torek od 14. do 16. ure, vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 12. do 14. ure, vsako drugo in četrto sredo v mesecu od 15. do 17. ure in vsak četrtek od 8. do 10. ure. Zaradi epidemioloških razmer se svetovanje na željo stranke lahko izvaja tudi preko telefona ali elektronske pošte.

Zainteresirani se lahko najavijo na telefonski številki 030 480 937 ali po elektronski pošti pravnosvetovanje.velenje@gmail.com.

Podjetniško svetovanje

Organizacije Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d. o. o., in SAŠA inkubator, d. o. o., so se s podpisom sporazuma povezale s ciljem, da skupaj tvorijo učinkovito podporno okolje za razvoj podjetništva v Velenju.

Vsem potencialnim in obstoječim podjetjem so v vseh organizacijah na voljo za brezplačno svetovanje od razvoja ideje do prodora na trg, svetovanje z davčnega, pravnega, finančnega področja, izvajajo promocijske aktivnosti za podjetja. Nudijo tudi storitve VEM točke.

Na voljo so vam v Podjetniškem centru Standardu ali na sedežu posamezne organizacije.

Sporazum o skupnem sodelovanju

Brezplačno podjetniško svetovanje o postopkih registracije podjetja, ukrepih za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja ter sklepanju pogodb o zaposlitvi se izvaja tudi na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Velenje (Stari trg 2) ob ponedeljkih in sredah od 9. do 14. ure po predhodnem naročilu.

Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 03 898 20 00.

Skip to content