stanovanja-01

Zavedamo se pomanjkanja stanovanj in gradbenih parcel v naši občini, še posebej zadnja leta, ko se število prebivalcev v Velenju iz različnih razlogov stalno povečuje. Zato izjemno skrbno razpolagamo in ravnamo z vsemi nepozidanimi zemljišči. Do leta 2027 nameravamo z različnimi investitorji zgraditi več stanovanj, ki bodo namenjena predvsem mladim družinam.

Nova stanovanja ali stanovanjske enote so predvidene na lokacijah: Zlati grič (približno 120), zelenica pri Novi KBM (nekdanja A banka; predvidoma 36), pri nakupovalnem centru Velenjka (več kot 50), na zelenici za pošto na Kidričevi cesti (več kot 150), na Žarovi cesti (12 oskrbovanih stanovanj), pri železnici (do 10 stanovanj) in v Stari vasi (približno 100 stanovanj).

Trenutno imamo v lasti skoraj 1.000 stanovanj, ki jih v najem dodeljujemo na podlagi stanovanjskega razpisa. Zadnji razpis je bil objavljen leta 2020, nov razpis pa bomo objavili predvidoma maja 2023.

Smo pa v letu 2022 uvedli novost za mlade in sprejeli pravilnik o dodeljevanju stanovanj v najem mladim do 30 let. Na podlagi razpisa smo prvih 5 stanovanj že razdelili.

Prav tako smo mladim, ki želijo graditi stanovanjski objekt, za 50 odstotkov znižali komunalni prispevek. Sprejeli smo tudi pravilnik za subvencioniranje stroškov stanovanjskih kreditov za mlade ob prvem reševanju stanovanjskega problema, za kar smo v letu 2022 namenili 15 tisoč evrov.

Zavedamo pa se, da moramo stanovanja zagotoviti tudi starejšim občankam in občanom, ki imajo drugačne potrebe kot mladi, zato smo v 2022 začeli z gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti.

Neprofitna stanovanja

Mestna občina Velenje objavlja prednostno listo za dodelitev in zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem.

Na podlagi razpisa iz leta 2020 za dodelitev neprofitnih stanovanj se je na listo A uvrstilo 243 prosilcev, na listo B pa 42.

Stanovanja po aktualni listi dodeljujemo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Leta 2021 smo po tej listi dodelili 38 stanovanj, v preteklem letu pa 45. V prvi polovici letošnjega leta nameravamo objaviti nov razpis.

S klikom na spodnjo povezavo najdete listo za neprofitna stanovanja v najem, ki jo mesečno ažuriramo. Prosilci za stanovanja lahko tako spremljajo, na katerem mestu na listi so.

Skip to content