Družbene dejavnosti
kultura-01-proporc

Kultura

Kultura na neizbrisljiv način zaznamuje skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost njene identitete. V prvi vrsti je pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti. Je temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, pomembna sestavina vseživljenjskega učenja, zato predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. S tem namenom Mestna občina Velenje z javnimi razpisi sofinancira kulturne programe in projekte ter vsako leto razglasi kulturnega ustvarjalca preteklega leta.

V Velenju imamo kar nekaj pomembnih kulturnih institucij, društev in prizorišč, ki privabljajo občanke in občane in goste od drugod: Festival Velenje, Muzej Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, Galerija Velenje, Knjižnica Velenje, Klub eMCe plac, Vista – park z razgledom, Staro Velenje, Letni kino ob Škalskem jezeru idr.

Kontakti

Festival Velenje

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
Direktorica: Barbara Pokorny
T: 03 898 25 70
W: www.festival-velenje.si
E: info@festival-velenje.si

Mladinski center Velenje

Naslov: Šaleška 3, 3320 Velenje
Direktor: Janko Urbanc
T: 03 898 19 22
M: 041 496 120
W: www.mc-velenje.si, www.kunigunda.si
E: janko.urbanc@mc-velenje.si

Knjižnica Velenje

Naslov: Šaleška cesta 21, 3320 Velenje
Direktor: Drago Martinšek
T.: 03 898 25 66
W: www.vel.sik.si
E: tajnistvo@vel.sik.si

Muzej Velenje

Naslov: Ljubljanska 54, 3320 Velenje
Direktorica: Tanja Verboten
T: 03 898 26 30
W: www.muzej-velenje.si
E: info@muzej-velenje.si

Muzej premogovništva Slovenije

Naslov: Stari jašek – Koroška cesta, 3320 Velenje
Organizacijski vodja: Tadeja Jegrišnik
T: 031 752 418
W: www.rlv.si/muzej/
E: tadeja.jegrisnik@rlv.si

Zveza kulturnih društev Šaleške doline

Naslov: Titov trg 4, p. p. 144, 3320 Velenje
Predsednik: Boštjan Oder
T: 03 58 71 276
E: tatjana.vidmar@jskd.si

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Območna izpostava Velenje
Naslov: Titov trg 4, p.p. 144, 3320 Velenje
Vodja OI: Nina Mavec Krenker
T: 03 897 33 60
F: 03 897 33 61
W: www.jskd.si
E: oi.velenje@jskd.si

Ustanova Velenjska knjižna fundacija

Naslov: Stari trg 26, 3320 Velenje
Glavni in odgovorni urednik: Ivo Stropnik
W: www.uvkf.si
E: ivo.stropnik@velenje.si

Plesni studio N

Nina Mavec Krenker, s. p.
Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
W: www.plesnistudio-n.si

Bošnjaško mladinsko kulturno društvo

Naslov: Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Predsednica: Jasmina Imširović
T: 040 477 074
E: bmkd.velenje@gmail.com

Društvo šaleških likovnikov

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje,
Predsednik: Salih Biščić
T: 040 300 032
E: biscic.salih@gmail.com

Šaleško folklorno društvo Koleda

Naslov: Prešernova 9 a, 3320 Velenje
Predsednik: Rok Vovk
T: 041 219 360
E: rok.vovk@gmail.com

Kulturno društvo Gledališče Velenje

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
Predsednik: Nejc Škorjanc
T: 041 576 548
E: gledalisce.velenje@gmail.com

Kulturno društvo Graška gora

Naslov: Graška gora 26, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Predsednik: Drago Plazl
T: 031 614 280
E: info@festival-gg.si

Kulturno društvo Ivana Cankarja Plešivec

Naslov: Plešivec 32, 3320 Velenje
Predsednica: Amalija Verovnik
T: 031 540 014
E: kdplesivec@gmail.com

Kulturno umetniško društvo Lipa Konovo

Naslov: Konovska 21, Velenje
Predsednik: Boris Pušnik
T: 041 318 027
E: boris.pusnik1@gmail.com

Kulturno društvo Međimurje

Naslov: Jerihova 1, 3320 Velenje
Predsednik: Matija Blagus
T: 041 639 838
E: matija.blagus@gmail.com

Kulturno društvo Rudarski oktet Velenje

Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje
Predsednik: Ivan Pohorec
T: 031 483 363
E: rudarski.oktet@gmail.com

Kulturno društvo Škale

Naslov: Škale 85 b, 3320 Velenje
Predsednica: Rosvita Vugrinec
T: 070 875 549
E: rosvita.vugrinec@gmail.com

Kulturno prosvetno društvo Franc Schreiner Šentilj

Naslov: Arnače 1, 3320 Velenje
Predsednica: društva Ana Gril
T: 031 283 291
E: kpdfssentilj@gmail.com

Kulturno prosvetno društvo Vinska Gora

Naslov: Vinska Gora 31, 3320 Velenje
Predsednik: David Kuhar
T: 070 723 025
E: kpdvinskagora@gmail.com

Kulturno umetniško društvo Dudovo drevo Velenje

Naslov: Šalek 17, 3320 Velenje
Predsednik: Boštjan Oder
T: 051 241 331
E: kud.dudovo.drevo@gmail.com

Društvo upokojencev Velenje

Naslov: Kidričeva 9a, 3320 Velenje
Predsednik: Franc Vedenik
T: 041 670 807
E: du.velenje@gmail.com

Šaleško literarno društvo Hotenja

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
Predsednik: Dušan M. Pirc
T: 040 471 357
E: hotenja@gmail.com

Mešani pevski zbor Gorenje

Naslov: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
Predsednica: Janja Irman Kolar
T: 031 270 336
E: janja.irman-kolar@guest.arnes.si

Moški pevski zbor Kajuh Velenje

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
Predsednik: Marko Krenker
T: 041 835 755
E: marko.krenker@gmail.com

Kulturno društvo »Paka film« - kino video klub Velenje

Naslov: Titov trg 4, 3320 Velenje
Predsednica: Lijana Martinc
T: 031 366 098
E: lijana.martinc@gmail.com

Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović

Naslov: Šaleška 19, 3320 Velenje
Predsednik: Jovo Jauz
T: 041 249 231
E: javo.jauz@gmail.com

Kulturno društvo Šaleški akademski pevski zbor

Naslov: Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Predsednica: Klavdija Žerdoner
T: 031 401 495
E: sapz.ve@gmail.com

Šaleški študentski oktet

Naslov: Jenkova cesta 17, 3320 Velenje
Predsednik: Domen Strupeh
T: 041 983 197
E: dstrupeh@yahoo.co.uk

Društvo za razvoj in promocijo kulture ŠPIL

Naslov: Goriška 28, 3320 Velenje
Predsednik: Siniša Hranjec
T: 040 471 382
E: drustvo.spil@gmail.com

Kulturno društvo Media

Naslov: Cesta I / 29, 3320 Velenje
Predsednica: Irena Gorogranc
T: 051 412 926
E: irena_gorogranc@yahoo.com

KUD Koncentrat

Naslov: Cesta III/4, 3320 Velenje
Predsednica: Darja Osojnik
T: 040 251 991
E: darja.osojnik@hotmail.com

Pihalni orkester Premogovnika Velenje

Naslov: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
Predsednik: dr. Gregor Jeromel
T: 041 565 561
E: io.popv@gmail.com

Kulturno društvo Paški Kozjak

Naslov: Paški Kozjak 61, 3320 Velenje
Predsednik: Žiga Borovnik
T: 040 126 272
E: ziga.borovnik@gmail.com

Kulturno društvo kvartet Svit

Naslov: Lopatnik 11, 3320 Velenje
Predsednik: Uroš Drev
T: 041 636 613
E: kvartet.svit@gmail.com

SKUD – Srbsko kulturno umetniško društvo Velenje

Naslov: Kardeljev trg 11, 3320 Velenje
Predsednik: Tomislav Gajić
T: 031 351 953
E: skud.velenje@gmail.com

Kulturno umetniško društvo kreativnih idej MAGNOLIJA

Naslov: Arnače 18c, 3320 Velenje
Predsednica: Tina Cestnik
T: 051 228 469
E: cestnik.tina@gmail.com

Kulturno umetniško društvo GAMBATTE

Naslov: Podkraj pri Velenju 33b, 3320 Velenje
Predsednica: Viktorija Meh
T: 031 798 368
E: diana.janezic@gmail.com

Kulturno umetniško društvo FORTIS

Naslov: Gubčeva cesta 2b, 3320 Velenje
Zastopnika: Nace Serdinšek, Gorazd Planko
T: 041 780 550
E: fortismusicgroup@gmail.com

Društvo za razvoj in promocijo kulture JUPITER

Naslov: Splitska 44, 3320 Velenje
Predsednik: Matej Voglar
T: 031 320 039
E: drustvo.jupiter@gmail.com

Filmsko društvo TEMPORAMA

Naslov: Podgorje 14b, 3320 Velenje
Predsednik: Andraž Jerič
E: andraz.jeric@gmail.com

Društvo producentov elektronske glasbe COGO

Naslov: Cesta II/23, 3320 Velenje
Predsednik: Josip Križnič
T: 031 642 651
E: info@cogo.si

Društvo velenjski raziskovalni studio VENERA

Naslov: Trubarjeva 11, 3320 Velenje
Predsednica: Tjaša Selič
T: 031 617 295
E: drustvovenera@gmail.com

Kulturno društvo JAZZ VELENJE

Naslov: Cesta II/27, 3320 Velenje
Predsednik: Jure Pukl
T: 041 724 441
E: jurepukl@hotmail.com

Kulturno društvo NASEDLEGA KITA

cesta bratov Mravljakov 7, 3320 Velenje
Predsednik: Nejc Škorjanc
T: 031 244 721
E: ursa.kanjir@gmail.com

Ostala kulturna in umetniška društva

Kulturno prosvetno društvo Bevče pri Velenju
Naslov: Bevče 24, 3320 Velenje

Društvo Consortium musicae Velanensis
Naslov: Jenkova 4, 3320 Velenje
Predsednica: Katja Žličar Marin

Društvo za kulturo Gorenje
Naslov: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Slovensko orgelsko društvo
Naslov: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje

Kulturno-športno društvo Podkraj
Naslov: Podkraj pri Velenju 7, 3320 Velenje

Burekteater klub
Naslov: Ulica Pohorskega bataljona 12, 3320 Velenje

Društvo Spev
Naslov: Uriskova ulica 18, 3320 Velenje

Društvo ljubiteljev stare glasbe ter glasbil Lajna
Naslov: Stari trg 18, 3320 Velenje

Društvo za ljubitelje in promocijo elektronske glasbe Tehnologika
Naslov: Šaleška cesta 3, 3320 Velenje

Društvo za promocijo kulturnih dogodkov TM
Naslov: Šalek 10, 3320 Velenje

Društvo za kakovost bivanja-Elpa
Naslov: Vinska Gora 24, 3320 Velenje

Društvo harfistov Slovenije
Naslov: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje

Kulturno društvo za uveljavitev mladih neuveljavljenih slovenskih skupin KUNST
Naslov: Hrastovec 58 B, 3320 Velenje

Društvo umetniških dejavnosti STRUP ART
Naslov: Šalek 64 A, 3320 Velenje

Glasbeno društvo »Big Band VOX«
Naslov: Šalek 98, 3320 Velenje

Kulturno umetniško društvo Muzaget
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje

Glasbeno društvo Šestica
Naslov: Škale 11, 3320 Velenje

Kulturno društvo UDEJANJANJE MISLI
Naslov: Črnova 5 A, 3320 Velenje

Glasbeno društvo Akapulko Velenje
Naslov: Koroška cesta 44, 3320 Velenje

Društvo glasbene mladine Velenje
Naslov: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje

Kulturno društvo taborniški pevski zbor RJZ
Naslov: Jenkova cesta 2, 3320 Velenje

Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje
Naslov: Partizanska 78, 3320 Velenje

Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo
Naslov: Ljubljanska 54, 3320 Velenje
Predsednik: Miran Aplinc
E: miran.aplinc@guest.arnes.si

Kulturno umetniško društvo Vikend
Naslov: Lipje 28, 3320 Velenje
Predsednik: Miha Volk
E: volk.miha2@gmail.com

Stanislav Špegel, skladatelj in avtor multimedijskih vsebin

Naslov: Jerihova 10, 3320 Velenje
T: 041 222 532
E: stane.spegel@t-2.net

Alja Krofl, slikarka, pedagoginja in scenografinja

Naslov: Ljubljanska 19a, 3320 Velenje
T: 031 349 552
E: alja.krofl@gmail.com

Urška Stropnik Šonc

Naslov: Selo 6, 3320 Velenje
T: 031 727 680

Tea Kovše, dramaturginja, režiserka in animatorka lutk

Naslov: Prešernova 9a, 3320 Velenje
T: 051 689 343
E: tea.kovse@gmail.com

Klemen Zupanc, grafik in slikar

Naslov: Kardeljev trg 9, 3320 Velenje

Nataša Tajnik Stupar, slikarka

Naslov: Podkraj pri Velenju 10 j, 3320 Velenje

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content