rekreacija-aljosavidetic-DJI_0257-proporc

Na območju občine je urejena raznovrstna športna infrastruktura, ki je namenjena različnim skupinam in uporabnikom. Občanom je na voljo tako v obliki športnih objektov kot tudi primernih površin za rekreacijo v naravi. V neposredni bližini mesta so številne pohodniške poti, okolica jezer pa omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa.

Mestna občina Velenje je za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih objektov ustanovila javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ, v okviru katerega deluje tudi Športna zveza Velenje.

S športno infrastrukturo skrbimo za osnovne pogoje in s tem tudi s sredstvi, da bi šport približali čim večjemu številu ljudi, predvsem otrokom, mladini kot tudi športno aktivnim prebivalcem. Preko športnih društev je v občini organiziranih veliko športnih panog, za katere Mestna občina Velenje namenja sredstva iz proračuna na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.

rekreacija-aljosavidetic-DJI_0231

Vodne in obvodne površine jezer omogočajo raznolike možnosti za rekreacijo. Na voljo so pešpoti, igrišča za tenis, košarko, odbojko na mivki, urejeno je kopališče, del plaže je prilagojeno tudi za najmlajše kopalce. Na območju jezer delujejo različna športna društva in klubi, in sicer Konjeniški klub Velenje, Ribiška družina Velenje in Klub vodnih športov Velenje, kjer si je možno izposoditi tudi supe, čolne in jadrnice.

Skip to content