za-mlade-in-druzine-01-proporc

S številnimi ukrepi si prizadevamo, da bi mladi našli v našem mestu najboljše priložnosti za življenje in delo. Zato smo v zadnjem obdobju izvedli kar nekaj ukrepov.

V letu 2022 smo prvič objavili Javni razpis za dodelitev namenskih javnih stanovanj v najem mladim in junija že dodelili prvih 5 stanovanj.

Tudi sicer smo mladim za 50 % znižali komunalni prispevek, več sredstev namenjamo za sledenje ciljem lokalnega programa razvoja delovanja mladih, mlade aktivno vključujemo v razvojne projekte, znesek enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka smo povišali za 100 % (sedaj znaša 300 evrov). Spodbujamo delovanje SAŠA inkubatorja in podpiramo mlade podjetnike, ki so na začetku svoje karierne poti. V letu 2022 smo prvič objavili tudi Javni razpis za dodelitev subvencij stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje, za kar imamo v proračunu rezerviranih 15 tisoč evrov.

za-mlade-in-druzine-02

Čez nekaj let bomo za nova delovna mesta, ki se bodo odpirala zaradi procesa prestrukturiranja, potrebovali mlade z določeno izobrazbo, zato že sedaj raziskujemo in načrtujemo, kako mlade DANES usmeriti na pravo pot izobraževanja in usposabljanja, da bodo JUTRI lahko s svojim znanjem in delom bogatili delovanje celotne lokalne skupnosti, hkrati pa sebi in svoji družini zagotavljali kakovostno življenje.

Brošura je namenjena mladim različnih starosti, od tistih, ki zaključujejo osnovno šolo, do tistih, ki se po fakultetnem izobraževanju želijo vrniti nazaj v domač kraj, pa niso prepričani, ali jim mesto ponuja dovolj.

Skip to content