Krajevne skupnosti in
mestne četrti v Mestni občini Velenje

Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov – 3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti:

KS Bevče

KS Cirkovce

KS Gorica

KS Kavče

KS Konovo

KS Paka pri Velenju

Paka pri Velenje 68
W: ks-velenje.si/paka
E: paka@ks-velenje.si

KS Pesje

KS Plešivec

KS Podkraj

KS Stara vas

KS Staro Velenje

KS Šalek

KS Šentilj

KS Škale - Hrastovec

KS Šmartno

KS Vinska Gora

MČ Velenje Desni breg

MČ Velenje Levi breg - vzhod

MČ Velenje Levi breg - zahod

Skip to content