Na lokalnih volitvah izvoljeni svetniki sodelujejo na sejah Sveta Mestne občine Velenje kjer kot najvišji organ odločanja v občini razpravljajo in sprejemajo odločitve, pomembne za njeno življenje in razvoj. Mandat svetnikov traja 4 leta, v tem času pa opravijo cca 10 sej letno, na katere se pripravijo z materiali objavljenimi v digitalnem Glasilu Sveta MOV, po končanih sejah pa se oblikujejo zapisnik in video posnetki razprav posameznih sej. Na spodnjih povezavah so dostopni arhivi posameznih sklicev Sveta.

Sklic Sveta MOV 2022 - 2026

Sklic Sveta MOV 2018 - 2022

Sklic Sveta MOV 2014- 2018

Skip to content