mov-priznanja-2022-03

Prejemniki občinskih priznanj

Mestna občina Velenje podeljuje priznanja posameznikom, združenjem občanov in pravnim osebam za uspehe in dosežke splošnega pomena ter za dosežke, ki so prispevali k razvoju in ugledu občine.

Priznanja častni občan Mestne občine Velenje, ambasador Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje, plaketa Mestne občine Velenje in priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje se podeljujejo na podlagi javnih obvestil o zbiranju pobud, ki morata biti objavljeni enkrat letno.

Proglasitev častnega občana in ambasadorja Mestne občine Velenje ter podelitev grba in plakete Mestne občine Velenje se izvede ob prazniku Mestne občine Velenje.

Proglasitev kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine Velenje se izvede na proslavi Mestne občine Velenje ob slovenskem kulturnem prazniku.

mov-priznanja-2022-02-proporc

Priznanja Mestne občine Velenje

 • Častni občan Mestne občine Velenje
 • Grb Mestne občine Velenje
 • Plaketa Mestne občine Velenje
 • Priznanje župana Mestne občine Velenje
 • Ambasador Mestne občine Velenje
 • Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje

Častni občani Mestne občine Velenje

Za častnega občana Mestne občine Velenje je lahko proglašen posameznik, ki je izjemno zaslužen za razvoj občine in njeno uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu.

 • dr. MATJAŽ KMECL (1997)
 • mag. IVAN MARIN (2002)
 • dr. MILAN ŽEVART (2003)
 • prof. dr. dr. h. c. DUŠAN MLINŠEK (2007)
 • IVAN ATELŠEK (2011)
 • SREČKO MEH (2015)
 • CIRIL CESAR (2020)
 • dr. FRANC ŽERDIN (2023)

Pred ustanovitvijo Mestne občine Velenje leta 1993 pa so častni občani Velenja postali Karel Verstovšek, Franc Leskošek in Nestl Žgank.

Prejemniki grba Mestne občine Velenje

Grb Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom za življenjsko delo in izjemne rezultate na kateremkoli področju. Podeli se lahko tudi združenjem občanov ali pravnim osebam, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Mestne občine Velenje. Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE
MARKO PRIMOŽIČ

MARJAN KLEPEC
FRANC VEDENIK
MIRA ZAKOŠEK

2021

CIVILNA ZAŠČITA MESTNE OBČINE VELENJE
FRANC ŠPEGEL
VLADO VRBIČ

 

2020

PIKIN FESTIVAL
RDEČI KRIŽ VELENJE
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

 

2019

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE
TURISTIČNO DRUŠTVO VELENJE
PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE

 

2018

ČEBELARSKA DRUŽINA MLINŠEK VELENJE
VEPLAS
NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE

 

2017

JANEZ POLES
MUZEJ VELENJE
SKUPINA ŠANK ROCK

 

2016

GIMNAZIJA VELENJE
SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE
MARKO MANDIĆ

 

2015

RAJKO DJORDJEVIČ
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VELENJE

 

2014

RUDARSKI OKTET
MARTIN STEINER

2013

FRANC ŽERDONER
KARL ČRETNIK
DRUŠTVO MODELARJEV  »MODELAR« VELENJE

 

2012

KULTURNO DRUŠTVO GLEDALIŠČE VELENJE
KRISTINA KOVAČ
ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE

 

2011

ANTON SKOK
ANSAMBEL PODKRAJSKI FANTJE

 

2010

ADOLF LIPNIK
MIHA KROFL
ATLETSKI KLUB VELENJE

 

2009

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE
ANTON DE COSTA – Sine

 

2008

JOŽE MELANŠEK
ANICA OBLAK
POKLICNA IN TEHNIŠKA RUDARSKA ŠOLA, POKLICNA IN TEHNIŠKA STROJNA ŠOLA TER POKLICNA IN TEHNIŠKA ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE

 

2007

msgr. MARIJAN KUK
KARL DRAGO SEME
JANKO SEŠEL

 

2005

HERMINA GROZNIK
JOŽE DROBEŽ
PANKRACIJ SEMEČNIK

2006

KAREL STROPNIK
GASILSKA ZVEZA VELENJE
RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE

 

2004

FRANC ŽERDIN
JOŽE POVŠE  – ENGELBERT
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

 

2003

MARJAN MARINŠEK
ŠALEŠKO FOLKLORNO DRUŠTVO KOLEDA
CIRIL CESAR

 

2002

JOLANDA ČEPLAK
ALOJZ FIJAVŽ
HUBERT MRAVLJAK

 

2001

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
ERA D.D. VELENJE
MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

 

2000

MOŠKI PEVSKI ZBOR KAJUH VELENJE
GORENJE D.D.
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE

 

1999

PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH

 

1998

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE

 

1997

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE
MIHA VALENCI

Prejemniki plaket Mestne občine Velenje

Plaketa Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam, ki so  dosegli vidne dosežke na področju organizacije, delovanja, obstoja ali razvoja posamezne ali več dejavnosti, ki združujejo občane ali so kakorkoli zaslužni za razvoj in krepitev ugleda Mestne občine Velenje. Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.

MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA
VARSTVENO-DELOVNI CENTER SAŠA
MLADINSKI SVET VELENJE

ANA LAMOT
DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI JEZERO
BLAŽ DUKARIČ

2021

LIRIKONFEST
MAX KLUB VELENJE
RADIO KLUB HINKO KOŠIR

 

2020

DRUŠTVO BRIGADIRJEV VELENJE
SAVINJSKO-ŠALEŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA
VID – VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VELENJE ZA MREŽO SKUPIN STAREJŠIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

 

2019

SMUČARSKI KLUB VELENJE
KARATE KLUB VELENJE
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE

 

2018

MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE
ČEBELARSKA DRUŽINA VINSKA GORA
LOJZKA STROPNIK

 

2017

HOKEJSKI KLUB VELENJE
MATEJ MRAZ
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – VELENJSKI SKAVT

 

2016

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE
PLAVALNI KLUB VELENJE
EMILIJA MARIJA KOVAČ

 

2015

VALTER GOLOB
ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET
SLAVICA ŽIVKO

 

2014

JANEZ HROVAT
ALOJZ KRIČEJ

2013

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
JOŽICA GROBELNIK

 

2012

DRAGO KOLAR
KULTURNO DRUŠTVO ŠKALE
NAMIZNO TENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE

 

2011

ALOJZ LESKOVŠEK
DANICA MARKUS
SLAVKA MIJOČ

 

2010

ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB
ALOJZ HUDARIN
JOŽE KANDOLF

 

2009

KD ŠALEŠKI AKADEMSKI PEVSKI ZBOR VELENJE
BORIS ŠALAMON
HELENA BRGLEZ

 

2008

BRANKA DRK
BRANKO MEH
MARIJAN SALOBIR

 

2007

SKUPINA AVE
DRAGICA MAVEC
DARKO ODER

 

2006

ANICA DREV
KVARTET SVIT
NEVA IN MILAN TRAMPUŠ

 

2005

ŠPELA MARIN
FRANC ŠPEGEL
STANISLAVA MARIJA KOVIČ

2004

ALOJZ FIDEJ
ANTON SKOK
OTO GRADIŠNIK

 

2003

RUDI ŽEVART
LOJZE OJSTRŠEK
ERIKA VERŠEC

 

2002

AMATERSKO GLEDALIŠČE
ANICA PODLESNIK

 

2001

OBMOČNA ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA SLOVENSKIH ČASTNIKOV VELENJE
EDO HUDOVERNIK
MARIJA ŽORŽ

 

2000

MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA VELENJE
REŠEVALNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ALOJZ JEVŠENAK

 

1999

BOŽO LEDNIK
KATARINA SREBOTNIK

 

1998

FRANC DRUKS
POTER ROBIDA
VINKO ŠMAJS

 

1997

VERA ZUPANČIČ
LUDVIK GLAVNIK

Prejemniki priznanja župana Mestne občine Velenje

Priznanje župana Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom, zdru­ženjem občanov ali pravnim osebam za enkratne dosežke na kateremkoli pod­ročju, ki ima pomen za razvoj ali pre­poznavnost občine. Župan Mestne občine Velenje samostojno odloča o priznanju župana Mestne občine Velenje.

OKREPČEVALNICA MLADOST
KONOVSKI ŠTRAJHARJI
NINA MAVEC KRENKER
NADA ŠTRAVS
LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

KATARINA PRAZNIK
MILICA PUŠNIK
URŠKA STROPNIK ŠONC

2021

SKUPINA UDARNIK
DRAGO PLAZL
GORAZD HREN

 

2018

ANTON KOŠIR
FRANC RAMŠAK

 

2017

FRANC BOROVNIK
ANTON HLADIN
FADIL KRUPIĆ
IVAN LEMEŽ

 

2016

KULTURNO DRUŠTVO MEĐIMURJE VELENJE
ODBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI VELENJE

 

2015

MAŠA KOLŠEK
JOŽE ZUPANČIČ

2014

BOJAN PRELOVŠEK
VIOLETA KRAJNC POTOČNIK

 

2013

BRANKO TAMŠE

 

2012

METKA ČAS
MAJDA GABERŠEK
ALEKSANDRA ŽUBER
ANTON PEČOVNIK
PLASTIKA SKAZA

 

2010

MARIJA KOVAČIČ
ALOJZ TOPLAK
ANICA SATLER
MILAN MARIČ
IVO STROPNIK
KRISTINA KOVAČ
KARITAS ŽUPNIJE VELENJE – BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK

2009

IZUDIN SMAJILOVIĆ
GORAN BRAČIČ

 

2008

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA
JOŽEF KAVTIČNIK
IVAN VALENČAK
MANJA GOŠNIK VOVK

 

2007

JOŽE KANDOLF

 

2006

MARJAN LIPOVŠEK
ANTONIO POLOTTI
FRANC ŽERDONER
mag. MILAN MEŽA

 

1998

FRANC LENART
MUZEJ VELENJE
EDVARD CENTRIH

 

1996

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA

Prejemniki naziva ambasador Mestne občine Velenje

Naziv ambasador Mestne občine Velenje se podeljuje za izjemen prispevek k prepoznavnosti Mestne občine Velenje.

PETER POLES

Prejemniki naziva kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje

Naziv kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje se podeljuje za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo življenje občank in občanov Mestne občine Velenje, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so se s svojim delom izjemno uveljavili v tujini.

URŠKA STROPNIK ŠONC

STANE ŠPEGEL

JURE PUKL

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

 • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content