Sprejem oz. spremembe prostorskih aktov, ki urejajo prostor v slovenskih občinah, potekajo po postopku, predpisanem z državno zakonodajo (ZUreP-3). Ker se urejanje prostora oz. načrtovane ureditve praktično vedno dotikajo širokega kroga njegovih uporabnikov je postopek oblikovanja njegovega besedila in sprejema kompleksen in vključuje tako strokovne deležnike kot zainteresirano javnost skozi več usklajevalnih ciklov.

Na spodnji povezavi je shematski prikaz postopka sprejema tipičnega občinskega prostorskega akta tj. “Občinskega podrobnega prostorskega načrta” (OPPN) za določeno območje po trenutno veljavni zakonodaji.

1. Izhodišča za pripravo prostorskih aktov (PA)

2. Sklep o začetku priprave PA

3. Osnutki, dopolnjeni osnutki PA

Javne razgrnitve prostorskih aktov

4. Stališča do pripomb in predlogov javnosti

5. Predlogi prostorskih aktov (PA)

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content