Splošni podatki

Površine
Površina celotne občine: 83,5 km2
Gozdovi: 4023 ha
Najboljša kmet. zemljišča: 1511 ha
Druga kmet. zemljišča: 904 ha
Vsa stavbna zemljišča: 1594 ha
Nezazidana st. zemljišča: 395 ha (ocena!)
Površina jezer: Velenjsko jezero 134 ha, Škalsko jezero 16 ha
Višine
Povp. nadmorska višina: 503 m
Najnižja točka občine: 308 m (Meja MOV na cesti proti Celju, Črnova)
Najvišja točka občine: 1.089 m (Paški Kozjak – Špik)
Višina centra mesta: 390 m (Titov trg)
Dolžine
Dolžina občinske meje: 55,8 km
Dolžina vodotokov: 32,2 km (od tega reka Paka 13,9 km)
Dolžina kategor. cest: 245 km
Dolžina kolesarskih stez: 10,2 km (v mestu)
Povprečne temperature
Januar 2,6 stopinj Celzija
Julij 20,4 stopinj Celzija
Parkirišča
Javna parkirišča cca 11 886
Plačljiva parkirišča cca 2326
Število naselij v občini: 25
Število KS in MČ: 16 krajevnih skupnosti,3 mestne četrti
Krajevne skupnosti: Bevče (216 ha), Cirkovce (674 ha), Gorica (103 ha), Konovo (386 ha), Paka (1272 ha), Pesje (318 ha), Plešivec (909 ha), Kavče (115 ha), Podkraj (348 ha), Stara vas (159 ha), Staro Velenje (312 ha), Šalek (104 ha), Šentilj (973 ha), Škale – Hrastovec (846 ha), Šmartno (43 ha), Vinska Gora (1474 ha)
Mestne četrti: Desni breg (47 ha), Levi breg – vzhod (12 ha), Levi breg – zahod (37 ha)
Naselja: Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec, Prelska, Podgorje, Podkraj, Silova, Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce, mesto Velenje, Vinska Gora
Sosednje občine: Polzela, Šoštanj, Slovenj Gradec, Mislinja, Dobrna, Žalec
Št. osnovnih šol: 6
Št. učencev skupaj 2021/22: 3223
Center za vzgojo in izobraževanje Velenje 2021/22: 123 udeležencev
Št.dijakov v Šolskem centru Velenje 2021/22: 1.614 dijakov, 360 študentov in 500 drugih udeležencev = skupaj 2.474 oseb
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 2021/22: 875 učencev
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje – šolanje za odrasle 2021/22: 5.148 udeležencev kriza udeležencev izobraževanj in projektov – covid kriza
Št. enot vrtca: 13
Št. vpisanih otrok (šolsko leto 2021/22): 1435 (v 85 oddelkih)

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content