Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javni razpisi

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/11/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 01/12/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: Darja.Plaznik@velenje.si>

Rok/Zaključek: 30/11/2023

Kontaktna oseba:
Darja Plaznik
T: 03 8961 678
E: darja.plaznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Metka Špindler
T: 03 8961 682
E: metka.spindler@velenje.si

Javni pozivi

Javna naročila

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Bojana Žnider
T: 038961616
E: bojana.znider@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/10/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 038961553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Odprti postopek

Druga naročila

Nepremičnine

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: 038961634
E: uros.buric@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Meh Bračun
T: T: 03 8961 712
E: natalija.mehbracun@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/11/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Javne dražbe, javna zbiranja ponudb

Javni natečaji in razpisi - objave prostih delovnih mest

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 02/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Rok/Zaključek: 08/10/2023

Kontaktna oseba:
Sedina Sarajlić
T: 038961669

Javni natečaji in razpisi - arhitektura in urbanizem

Javne razgrnitve prostorskih aktov

Lokacijske preveritve - javne razgrnitve

Druge objave

Skip to content