Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javni razpisi

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/02/2023

Kontaktna oseba:
Alma Glotić
T: 03 8961 603
E: alma.glotic@velenje.si

Rok/Zaključek: 06/02/2023

Kontaktna oseba:
Simona Pogorelčnik
T: 03 8961 677
E: simona.pogorelcnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 10/03/2023

Kontaktna oseba:
Marija Brložnik
T: 03 8961 733
E: marija.brloznik@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/11/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Javni pozivi

Javna naročila

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Odprti postopek

Druga naročila

Rok/Zaključek: 20/02/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Nepremičnine

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Rok/Zaključek: 30/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 03/02/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 22/02/2023

Kontaktna oseba:
Peter Kovač
T: 03 8961 646
E: peter.kovac@velenje.si

Javne dražbe, javna zbiranja ponudb

Javni natečaji in razpisi - objave prostih delovnih mest

Rok/Zaključek: 04/02/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Javni natečaji in razpisi - arhitektura in urbanizem

Javne razgrnitve prostorskih aktov

Rok/Zaključek: 27/02/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 038961642
E: marko.vucina@velenje.si

Lokacijske preveritve - javne razgrnitve

Rok/Zaključek: 24/02/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Druge objave

Skip to content