Mestna občina Velenje objavlja besedila javnih razpisov, javnih natečajev, javnih pozivov, objave prostih delovnih mest, razpisno dokumentacijo postopkov javnega naročanja ter druge objave, skladno z veljavno zakonodajo za posamezno področje.

Javni razpisi

Rok/Zaključek: 31/12/2023

Kontaktna oseba:
Vesna Jeličić
T: 03 8961 700
E: vesna.jelicic@velenje.si

Rok/Zaključek: 15/11/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 03 8961 540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: Katja.Remic-Novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 038961722
E: Katja.Remic-Novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 038961741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Rok/Zaključek: 21/04/2023

Kontaktna oseba:
Gašper Hostnik
T: 038961540
E: gasper.hostnik@velenje.si

Javni pozivi

Javna naročila

Evidenčna javna naročila

Postopek oddaje naročil male vrednosti

Rok/Zaključek: 24/03/2023

Kontaktna oseba:
Patricija Halilović
T: 03 8961 617
E: Patricija.Halilovic@velenje.si

Rok/Zaključek: 23/03/2023

Kontaktna oseba:
Katja Remic Novak
T: 03 8961 722
E: katja.remic-novak@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2023

Kontaktna oseba:
Mirjam Britovšek
T: 03 8961 553
E: mirjam.britovsek@velenje.si

Rok/Zaključek: 12/04/2023

Kontaktna oseba:
mag. Peter Kovač
T: 038961646
E: peter.kovac@velenje.si

Rok/Zaključek: 28/03/2023

Kontaktna oseba:
SAŠA SEVČNIKAR
E: sasa.sevcnikar@velenje.si

Odprti postopek

Druga naročila

Nepremičnine

Namere (prodaja, najem, uporaba, stvarne pravice)

Rok/Zaključek: 30/09/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Rok/Zaključek: 20/03/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 03 8961 670
E: bojan.lipnik@velenje.si

Javne dražbe, javna zbiranja ponudb

Javni natečaji in razpisi - objave prostih delovnih mest

Rok/Zaključek: 24/03/2023

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 038961692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Rok/Zaključek: 02/04/2023

Kontaktna oseba:
Alenka Rednjak
T: 03 896 16 14
E: alenka.rednjak@velenje.si

Rok/Zaključek: 31/03/2023

Kontaktna oseba:
Nina Blažič
T: 03 8961 873
E: nina.blazic@velenje.si

Javni natečaji in razpisi - arhitektura in urbanizem

Javne razgrnitve prostorskih aktov

Lokacijske preveritve - javne razgrnitve

Druge objave

Rok/Zaključek: 27/03/2023

Kontaktna oseba:
Alma Glotić
T: 03 8961 603
E: alma.glotic@velenje.si

Skip to content