Omogočamo brezplačen najem različnim klubom, društvom

V Velenju deluje veliko število različnih klubov in društev na različnih področjih. Društveno in klubsko dejavnost podpiramo tako, da 48 društvom in klubom v celoti financiramo najemnino in obratovalne stroške. Skupaj imajo v uporabi 11.668 m2 površin.

Skip to content