Sofinanciramo programe organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje

Vsako leto objavimo razpis na občinski spletni strani. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij upokojencev, katerih vsebina vključuje predvsem informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, strokovno vzgojo članov, skrb za lastno zdravje, programe druženj, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujanje kulturnega izražanja in kreativnosti.

Skip to content