Sofinanciramo programe/projekte/prireditve

Iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2022 in 2023, preko razpisa sofinanciramo programe/projekte/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj. Sredstva so prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšujejo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.

Skip to content