SI

Na razstavi v avli MO Velenje zmagovalni pogrinjek Šole za storitvene dejavnosti6. 12. 2016

V avli Mestne občine Velenje si lahko ogledate zmagovalni pogrinjek Šole za storitvene dejavnosti Velenje, ki je na 63. gostinsko turističnem zboru Slovenije z mednarodno udeležbo, Radenci 2016, osvojil zlato kolajno.

Upravljanje modrih con se prenaša na komunalno podjetje6. 12. 2016

S 1. januarjem 2017 bomo upravljanje modrih con prenesli na komunalno podjetje. Kljub temu bodo lahko občani vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja urejali na sedežu Mestne občine Velenje.

Svetnice in svetniki potrdili odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta in pokopališča Škale5. 12. 2016

Na novembrski seji Sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Škale.