SI

Mestna občina Velenje ima poravnane vse finančne obveznosti do Skupine Premogovnik Velenje1. 4. 2015

Mestna občina Velenje ima na dan 1. april 2015 poravnane vse zapadle finančne obveznosti do družbe Premogovnik Velenje. Prav tako imamo poravnane vse zapadle finančne obveznosti do njenih povezanih družb RGP, d. o. o., HTZ Velenje, d. o. o., PV Invest, d. o. o., Gost, d. o. o., in Golte, d. o. o.

Simulator varne vožnje v sklopu akcije "Starejši voznik"31. 3. 2015

Svet za preventivo in vzgojo Mestne občine Velenje bo v sklopu preventivne akcije »Starejši voznik« v mesecu aprilu organiziral predavanja in izobraževanja za izboljšanje prometne varnosti.

Zmagovalna ekipa Podjetniškega vikenda je ShopApp31. 3. 2015

Zmagovalna ideja ekipa ShopApp je razvila aplikacijo, ki bo na enem mestu združevala vse kupone za popuste.