SI

Zbiranje pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje 201524. 4. 2015

Komisija za priznanja Mestne občine Velenje, ki ji v tem mandatu predseduje mag. Dragica Povh, je na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 1997, št. 2) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 2003, št. 12) v tedniku Naš Čas in na spletnih straneh Mestne občine Velenje (www.velenje.si; Za občane/Obvestila) objavila Obvestilo o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015.

V Velenju prvi zbiralnici za e-odpadke in odpadne baterije v Sloveniji24. 4. 2015

Družba ZEOS in podjetje PUP–Saubermacher sta v Velenju postavila prva zbiralnika za zbiranje manjših odpadnih električnih in elektronskih odpadkov (v nadaljevanju e-odpadkov) in odpadnih baterij v Sloveniji.

Rekonstrukcija ceste in sanacija vodovoda na območju Zgornjega Šaleka - Obvestilo KP Velenje23. 4. 2015

Komunalno podjetje Velenje obvešča vse uporabnike na območju Zgornjega Šaleka, da bosta v dneh 24., 28., 29. in 30. aprila 2015 istočasno potekali rekonstrukcija ceste ter sanacija vodovoda, in sicer med 8. ter 18. uro.