SI
Seja sveta MOV

Razglasitev nagrajencev v akciji Velenje mesto cvetja21. 10. 2014

V letu 2014 smo Mestna občina Velenje – Turistično informacijski center Velenje, Podjetje za urejanje prostora, d. d. in Turistično društvo Velenje organizirali akcijo Velenje mesto cvetja. Jutri, 22. oktobra, bomo ob 17. uri v Vili Bianci najvišje uvrščenim v posameznim kategorijam podelili priznanja in praktične nagrade.

Nova cesta pri glasbeni šoli in obnovljena kanalizacija21. 10. 2014

V Mestni občini Velenje smo se zaradi ureditve prometne infrastrukture pri Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje odločili za izgradnjo nove povezovalne ceste.