SI

S povišanimi temperaturami tudi višje koncentracije ozona v zraku19. 7. 2018

Informacije o izmerjenih vrednostih ozona v zraku na merilnih postajah Velenje, Zavodnje in na mobilni postaji v Šoštanju so na razpolago na spletni strani: http://okolje.velenje.si/.

Pozivamo k čimprejšnji izgradnji 3. razvojne osi19. 7. 2018

Mestna občina Velenje zahteva, da se postopki za izgradnjo 3. razvojne osi čim prej nadaljujejo.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje brez nepravilnosti18. 7. 2018

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje je potrdil dokončno poročilo zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017