SI
Seja sveta MOV

SZJ Komunalnega podjetja Velenje - Zaključki skupne seje organov upravljanja Komunalnega podjetja Velenje29. 10. 2014

Sporočilo za javnost Skupne seje Sveta ustanoviteljev, Skupščine in Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Velenje: »Obravnava zaključnega poročila Komisije za preprečevanje korupcije o nadzoru nad premoženjskim stanjem direktorja Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroša Rotnika« in kopija dopisa, ki ga je Komunalno podjetje Velenje poslalo na naslov Komisije za preprečevanje korupcije

Ta konec tedna spremenjen obratovalni čas tržnice27. 10. 2014

Tržnica bo izjemoma obratovala v petek, 31. oktobra, od 7. do 13. ure.