Obnova Stantetove ulice in Kardeljevega trga

Stantetova ulica 1–19 in Kardeljev trg 4–9 sta nujno potrebna obnove, tako pohodnih površin kot tudi podzemnih garaž. Naša želja je, da k prenovi pristopimo celostno in poskušamo zagotoviti dodatno varnost stanovalcev, dvigniti uporabno vrednost območja in z novimi vsebinami dvigniti kakovost življenja v vaši soseski.

Zaradi varnosti in lažjega vzdrževanja bi zaprli večje odprtine v pohodni strehi podzemnih garaž na Stantetovi ulici 1–19 in Kardeljevem trgu 4–9 ter namesto njih izvedli novi armirani betonski plošči, ki bi omogočali tudi nujno potrebno intervencijsko pot za gasilce. S tem bi zgornji ploščadi, ki bi bili po novem zaprti, preuredili v t. i. urbani park z zeleno streho, kar bo prispevalo k energijski varčnosti objektov. Ozelenjena streha bo tudi prostor za sprostitev, tu bodo otroško igrišče, zelenjavni vrtiček in druge urbane vsebine.

V podzemnih garažah bomo zaradi zahtev požarne varnosti odstranili vsa notranja kovinska vrata med betonskimi stenami. Uredili bomo prezračevanje skozi nove odprtine v strehi garaže ter dovozna sekcijska in dostopna vrata. V podzemnih garažah bomo izvedli sistem senzorjev za detekcijo požara in postavili varnostne kamere za preprečevanje vandalizma.

Sanacijo bomo izvajali v fazah, kar pomeni, da bo del parkirnih mest v sanaciji, preostala pa bodo ostala v uporabi. V času investicije bodo zagotovljena nadomestna parkirišča, in sicer na parkirnih mestih pri pošti, v parkirnih hišah Avtobusna postaja in Mercator center – spodnji del. Po končani investiciji bomo ohranili obstoječ sistem oddaje parkirnih mest v najem, zagotavljali pa bomo tako požarno varnost kot varnost vozil pred vandalizmom.

Za izvedbo projekta prenove Stantetove ulice ter Kardeljevega trga (rekonstrukcija garaž in pohodnih ploščadi) nameravamo kandidirati za sredstva mehanizma Celostne teritorialne naložbe, preostala sredstva pa bomo zagotovili sami. Vrednost investicije znaša približno 8 milijonov evrov, zaključek predvidevamo v letu 2027.

Za načrtovano investicijo, ki jo bo skupaj z evropskimi sredstvi v celoti financirala in izvedla Mestna občina Velenje, etažni lastniki ne boste nosili nobenih finančnih posledic. Za investicijo potrebujemo soglasje vsaj treh četrtin etažnih lastnikov ter služnostno in stavbno pravico, ki jo morajo podeliti vsi etažni lastniki, saj sta potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V prihodnjih dneh bo vsakega etažnega lastnika obiskal predstavnik bloka, ki bo s podpisno listino zbiral potrebna soglasja. V primeru, da imate dodatna vprašanja, nam jih lahko posredujete na e-naslov info@velenje.si. O poteku investicije vas bomo redno obveščali tudi v prihodnje.

Po pridobitvi soglasij vas bomo pozvali na organizirano podpisovanje in notarsko overitev podpisov na pogodbi o ustanovitvi stavbne in služnostne pravice. Vljudno prosimo za vašo podporo, saj brez vas projekt ni izvedljiv, razpoložljiva finančna sredstva pa bomo primorani preusmeriti v drug projekt. Investicija bo za vse stanovalce tega območja zagotovila boljšo kakovost bivanja.

 

category icon
Kategorija:
Razvojno
Status:
V pripravi
iconVrednost:

Projekti v izvajanju

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

HEAT35_Logo

EU projekt

V teku

Zeleno

HEAT35

EU projekt

V teku

Zeleno

RE-PUBLIC SPACES

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content