Rekonstrukcija podzemnih garaž Stantetova in Kardeljev trg

1.Stanovalci Stantetove 15 smatramo, da pred podpisom pismenega soglasja v zvezi rekonstrukcijo podzemnih garaž, je potrebno se še enkrat sestati z predstavnikom občine, kontaktnih oseb stanujočih na Stantetovi ulici od št.11-19  ter upravnikom Linee ga. Lea Grudnik,  z namenom ureditve dovoza in izvoza v garaže in iz nje. Razlog je pravna, finančna in upravljavska ureditev na način, kjer boste vi in mi zadovoljni.
Predlagamo, da upravnik stanovanjskega bloka organizira sestanek, predstavniki Mestne občine Velenje pa se bomo sestanka z veseljem udeležili.

2. V opisu predvidenih del za rekonstrukcijo podzemnih garaž je v drugem odstavku zapisano citiram: Hkrati se bodo izvedla tudi potrebna vzdrževalna dela in manjše rekonstrukcija zaradi dotrajanosti stavbe.
Mestna občina Velenje bo na svojem zemljišču (do stičišča zemljišča s stanovanjskim objektom) izvedla vsa potrebna vzdrževalna dela, ki bodo potrebna. Za vzdrževalna dela na stanovanjskem objektu pa so zadolženi upravljalec bloka in etažni lastniki.

3. Prosimo za natančni opis vzdrževalnih del in rekonstrukcije stavbe.
Mestna občina Velenje ne bo posegala v vzdrževalna dela in rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, bo pa omogočila upravljalcu, da bo lahko istočasno izvedel vsa potrebna vzdrževalna dela.

4. Kateri tipi vozil bodo lahko parkirani v novih podzemnih garažah: klasični, (benzin, nafta), električni, hibridni, avti na plin, mogoče na vodik, ali še na kakšna druga alternativna goriva.
V novih podzemnih garažah bodo lahko parkirana vsa vozila, razen zakonsko prepovedanih.

5. Ali bo električna napeljava v garažah tako urejena, da bo možnost polnitve za elek. avtomobile? Če to ne bo možno, kje pa bodo te lokacije?
Zelo obsežno področje električnih vozil in električnih polnilnic je urejeno z zakonodajo in evropskimi smernicami.
Pridobivamo mnenja strokovnih služb iz vidika požarne varnosti za postavitev le-teh na območju Stantetove ulice in Kardeljevega trga, saj ne želimo povečati ogroženost objektov in vozil. Potrebno bo tudi zagotoviti zadostno zračnost in primeren dostop intervencijskih vozil.
Namestitev električnih polnilnic želimo preučiti z vseh vidikov in zagotoviti primerno varnost. Pred pričetkom sanacije oz. rekonstrukcije ploščadi bomo določili tudi lokacije za električne polnilnice.

6. Bo v podzemnih garažah tudi prostor za  motorna kolesa, skuterje..!
Trenutno v projektu ni predviden prostor za kolesa in skuterje. Lahko pa se to v skladu z dogovorom stanovalcev to uredi, vendar se bo v tem primeru zmanjšalo število parkirnih boksov za osebna vozila.

7. Ker se bodo garaže urejale verjetno šele najprej leta 2026, pa bi stanovalci Stantetove 15 prosili, da se prednostno uredi še odlaganje odpadkov; torej pred pričetkom rekonstrukcije, ker je to pri nas res zelo zelo velik problem.
V Mestni občini Velenje že poteka sistemsko zbiranje odpadkov v podzemnih zbiralnicah. Tudi na tem območju bomo tekom obnove podzemno zbiralnico umestili v prostor.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content