Sofinanciramo izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v višini 50 %

Višina sofinanciranja za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) bo v Mestni občini Velenje za leto 2024 znašala 1.500 evrov na obstoječ stanovanjski objekt. Ocenjen povprečen strošek nabave in vgradnje MKČN znaša okoli 3.000 evrov, zato s subvencioniranjem 1.500 evrov pokrijemo kar 50 % ocenjene vrednosti. Za ta namen imamo v letošnjem proračunu zagotovljena sredstva v višini 20.000 evrov.

Na javno kanalizacijsko omrežje je trenutno priključenih več kot 93 % prebivalcev. S sofinanciranjem želimo spodbuditi občane k zmanjševanju onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami, pospešiti izgradnjo MKČN ter urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Upravičenci do sredstev so fizične osebe, lastniki obstoječih stanovanjskih objektov, ki ležijo v Mestni občini Velenje na območjih, na katerih se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije. Vlogi je treba priložiti račun o plačilu kupljene MKČN in prve meritve, skladno z razpisom, ki je objavljen na povezavi Javne objave in razpisi | velenje.si in bo odprt do 31. avgusta 2024.

Zainteresiranim prijaviteljem priporočamo, da MKČN čimprej vgradijo, saj je treba ob prijavi priložiti tudi prve meritve. Vzorčenje se pri prvih meritvah izvede po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave.

Sredstva se bodo razdeljevala do porabe zagotovljenih sredstev. Upravičeni stroški so stroški za nakup MKČN ter gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo.

ZAVRTI IN SE RAZVAJAJ!

  • Kolo lahko zavrtiš enkrat na dan.
Poizkusi srečo
Strinjam se, da me Mestna občina Velenje obvešča o vseh svojih novostih in dogodkih, saj želim biti informiran/-a o pomembnem dogajanju v mojem kraju.
Več o vaših novih pravicah po GDPR uredbi izveste tukaj.
Strinjam se s pravili nagradne igre in dovoljujem, da se moji oddani osebni podatki uporabijo za potrebe nagradne igre.
Never
Remind later
No thanks
Skip to content