EPC Stara vas IV. faza

UREDITEV/DOGRADITEV EKONOMSKO-POSLOVNE CONE STARA VAS - IV. FAZA

Namen projekta je krepitev obstoječega ekosistema ekonomsko-poslovne infrastrukture Stara vas in razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. S projektom se bo naslavljalo nadaljnjo specializacijo ekonomsko-poslovne cone Stara vas, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, in ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Projekt obsega vzpostavitev cestne infrastrukture, komunalne infrastrukture, elektroenergetske in telekomunikacijska infrastrukture ter izvedbo ukrepov trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture (polnilnici za električna vozila, električna stebrička za polnjenje električnih koles, varčna razsvetljava, vzpostavitev pilotne platforme »Pametna poslovna cona Stara vas«, podzemni zbiralniki odpadkov, vzpostavitev zelenega otoka s klopmi za počitek, postavitev hotela za žuželke, zasaditev dreves in druge vegetacije, vzpostavitev pitnika, kolesarski pas, vzpostavitev avtobusnega postajališča – Lokalc, management padavinskih voda). Z ureditvijo bomo pridobili 3ha novo opremljenih površin.

Temeljni razlog za investicijo izhaja iz potrebe in nuje po ustvarjanju spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo ter prestrukturiralo gospodarstvo iz tradicionalnih gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno intenzivnejše.

MEJNIKI PROJEKTA

  • vzpostavitev cestne infrastrukture, komunalne infrastrukture, elektroenergetske in telekomunikacijska infrastrukture,
  • izvedba ukrepov trajnostne naravnanosti in modre oz. zelene infrastrukture,
  • vzpostavitev pilotne platforme »Pametna poslovna cona Stara vas«,
  • vzpostavitev avtobusnega postajališča – Lokalc.

GALERIJA

LOGOTIPI

category icon
Kategorija:
Razvojno
Status:
V teku
iconLeto zaključka:

2024

iconVrednost:
Celotnega projekta:

1.429.770,90 EUR

Vrednost za MOV:

622.219,15 EUR

Projekt sofinancira Evropska unija - NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

iconPartnerstvo:

/

Projekti v izvajanju

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content