Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

V okviru projekta bomo skladno s strateškimi usmeritvami razvoja turizma izboljšali in nadgradili turistično infrastrukturo ob Velenjskem jezeru, ki je najbolj obiskana turistična točka v Mestni občini Velenje (MOV). Velenjsko jezero je nastalo zaradi ugrezanja površja nad rudniškimi rovi za podzemno izkopavanje lignita, ki ga v Šaleški dolini izkopavamo že 130 let. Velenjsko jezero je bilo v času najbolj intenzivnega onesnaževanja eden najbolj poškodovanih okoljskih elementov, po uspešni sanaciji pa je Velenjsko jezero postalo temelj, na katerem Šaleška dolina gradi svoj turistični potencial.

Od ureditve Velenjske plaže (leta 2014) in intenzivnejše promocije, ki ji je sledila, Velenjsko jezero obiskuje vedno več ljudi. Jezero je zanimivo že zaradi preobrazbe, ki jo je doživelo v zgolj nekaj desetletjih – najprej je bilo le neželena posledica izkopavanja premoga, kasneje odraz prekomernega obremenjevanja okolja in simbol uspešne okoljske sanacije, trenutno pa predstavlja enega največkrat omenjenih razvojnih potencialov premogovne regije v prehodu. Ob končanem projektu bodo dosežene naslednje načrtovane vrednosti kazalnikov: ena nova izvedena investicija ter dva nova turistična produkta.

MEJNIKI PROJEKTA

  • ena nova izvedena investicija
  • dva nova turistična produkta
category icon
Kategorija:
Zeleno
Status:
V teku
iconLeto zaključka:

2025

iconVrednost:
Celotnega projekta:

545.573,62 EUR

Vrednost za MOV:

195.855,22 EUR

Projekt je bil sofinanciran v višini 349.718,40 EUR iz programa Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

iconPartnerstvo:

/

Projekti v izvajanju

V teku

Zeleno

Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

EU projekt

V teku

Zeleno

Green Leaf Award (Zeleni list)

Stara vas IV. faza

V teku

Razvojno

EPC Stara vas IV. faza

EU projekt

V teku

Zeleno

Izgradnja infrastrukture za krepitev trajnostnega in dostopnega turizma ob Velenjskem jezeru

EU projekt

V teku

Zeleno

UP-SCALE

V teku

Zeleno

Manj plastike, več trajnosti

V teku

Družbeno

Oskrbovana stanovanja Žarova

EU projekt

V teku

Zelena preobrazba

COAL REGIONS EXCHANGE PROGRAMME – WESTERN BALKAN AND UKRAINE

Skip to content