Vabilo na predstavitev Izhodišč za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta Stara vas (območje rastlinjakov PUP)

Rok/Zaključek: 19/01/2022

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 896 16 42
E: marko.vucina@velenje.si

Skip to content