Namera o oddaji poslovnega prostora v najem (Staro Velenje, mansarda objekta Hiša mineralov)

Rok/Zaključek: 18/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

Predmet najema je mansardni poslovni prostori v objektu »Hiša mineralov«, v stavbi ID znak: 964 1965, na naslovu Stari trg 19, 3320 Velenje, ki stoji na zemljišču ID znak: parcela 964 3017/3, v skupni izmeri 110,60 m2.

Prostor se oddaja v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev in bo določen z neposredno pogodbo.

Neposredna najemna pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Velenje.

Stroški tekočega vzdrževanja in obratovalni stroški so izključno stvar in breme najemnika.

Skip to content