Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov društvom 2023 – ponovitev razpisa

Rok/Zaključek: 20/09/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
E: uros.buric@velenje.si

Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) objavlja razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti MOV, ki jih začasno ne potrebuje, v najem oziroma v brezplačno uporabo. Razpis je namenjen vsem pravnim osebam ustanovljenim na podlagi Zakona o društvih (v nadaljevanju: društva), ki delujejo na neprofitni osnovi in skozi svoje delovanje prispevajo k družbenemu razvoju v MOV. Upravičenci, ki bodo na podlagi tega razpisa dobili poslovne prostore, se bodo lahko prijavili na naknaden razpis za sofinanciranje najemnine in dela stroškov obratovanja.

Vloge morajo prispeti na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, do 20. 9. 2023 do 10. ure. Prijava mora biti oddana ali poslana v zaprti ovojnici in opremljena z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis – oddaja poslovnih prostorov društvom« in s polnim naslovom pošiljatelja na sprednji strani.

Skip to content