JAVNI POZIV IN DODATNO POJASNILO K JAVNEMU POZIVU ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA, NAMESTNIKA PREDSEDNIKA IN TREH ČLANOV TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Skip to content