Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem oziroma v brezplačno uporabo za namene društvene dejavnosti

Predmet oddaje je 44 poslovnih prostorov v skupni površini 6.610,88 m2, ki se oddajajo za obdobje petih let.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, ki delujejo na neprofitni osnovi in skozi svoje delovanje prispevajo k družbenemu razvoju Mestne občine Velenje, imajo sedež ali izpostavo krovne organizacije v Mestni občini Velenje, so registrirana za opravljanje dejavnosti društev najmanj od 1. 1. 2020 in imajo najmanj 20 članov. Upravičenci, ki bodo uspešni na tem razpisu, se bodo lahko prijavili na naknaden razpis za sofinanciranje najemnine in dela stroškov obratovanja.

V Mestni občini Velenje se zavedamo pomena organizacij, ki jim je razpis namenjen, zato želimo poslovne prostore in pogoje za ustvarjanje ponuditi čim večjemu številu upravičencev. Za dosego takšnega cilja smo se odločili, da skozi merila za dodelitev poslovnega prostora in delitev plačila obratovalnih stroškov, spodbudimo društva k deljeni uporabi poslovnih prostorov.

Skip to content