Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Velenje, verzija 2.0

Rok/Zaključek: 09/09/2020

Kontaktna oseba:
Andrej Rupreht
T: 03 8961 868
E: andrej.rupreht@velenje.si

Skip to content