Osnutek OPPN_03 – območje VE1/057 – Stara vas , ID – 3014 (junij 2023)

Rok/Zaključek: 04/08/2023

Kontaktna oseba:
Marko Vučina
T: 03 8961 642
E: marko.vucina@velenje.si

Javna razgrnitev bo potekala od srede, 4. julija 2023 do petka, 4. avgusta 2023. V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora MOV organiziral javno obravnavo osnutka in sicer v sredo, 26. julija 2023 ob 16.00 uri v sejni dvorani MOV.

Skip to content