Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino 691/7, k. o. Črnova (križišče za Dobrno)

Rok/Zaključek: 21/08/2023

Kontaktna oseba:
Bojan Lipnik
T: 038961670
E: Bojan.Lipnik@velenje.si

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom parcela 976 691/7 velikosti 588 m2, ki v naravi predstavlja dvorišče. Na nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.

 

Skip to content