Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javnega natečaja – višji svetovalec v Uradu za premoženje in investicije

Rok/Zaključek: 31/05/2022

Kontaktna oseba:
Irena Hladin Škoberne
T: 03 8961 692
E: Irena.Hladin-Skoberne@velenje.si

Skip to content