Javna dražba – prodaja nepremičnine na naslovu Šaleška cesta 2a Velenje

Rok/Zaključek: 14/06/2023

Kontaktna oseba:
Uroš Burič
T: T: 03 8961 634; 041 563 321
E: uros.buric@velenje.si

V naravi predstavlja nepremičnina kletne prostore v skupni velikosti 235m2. Ogled nepremičnine, ki je predmet dražbe, bo v petek, 9. 6. 2023, od 8. do 10. ure ter v sredo, 31. 5. 2023, od 15. do 17. ure. Obvezna je predhodna najava ogleda najkasneje en dan pred ogledom. Javna dražba bo potekala v sredo, 14. 6. 2023, ob 16. uri v prostorih upravne zgradbe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi 405/III.

Ostale informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na naslovu: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, telefonska številka: 041 563 321, Uroš Burič in na spletni strani Mestne občine Velenje (javne objave).

Skip to content