Povabilo Eko sklada kandidatom za izvajanje aktivnosti energetskega svetovanja neposredno občanom, pravnim osebam in javnemu sektorju v mreži ENSVET

Rok/Zaključek: 01/09/2023

Kontaktna oseba:

Eko sklad je objavil javno povabilo, namenjeno kandidatom, ki se zanimajo za izvajanje aktivnosti energetskega svetovanja neposredno občanom, pravnim osebam in javnemu sektorju v mreži ENSVET, ki jo vodi in organizira Eko sklad, j.s.. Izbrani kandidati za energetske svetovalce v mreži ENSVET se bodo udeležili usposabljanja ter pridobili naziv svetovalec »pripravnik«.

Rok za oddajo prijav je do vključno 1. 9. 2023. Kot pravočasno prispele prijave bodo štele vse prijave, ki bodo do tega datuma v elektronski obliki prispele na e-naslov ensvet@ekosklad.si Za vse dodatne informacije o javnem povabilu se lahko obrnete na Tjašo Bandelj, e-naslov: tbandelj@ekosklad.si

Skip to content