JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJ V NARAVNE VIRE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2022

Rok/Zaključek: 28/10/2022

Kontaktna oseba:
Mojca Kodrič
T: 03 8961 690
E: mojca.kodric@velenje.si

Skip to content