Namera o oddaji poslovnega prostora št. 11 v izmeri 15,30 m2 v objektu PC Jaki

Ponudniki posredujejo pisno ponudbo za sklenitev najemne pogodbe v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Na ovojnici mora biti naveden naziv/ime ponudnika ter vidna oznaka »Ponudba za najem, PC Jaki – ne odpiraj«.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Mestne občine Velenje najkasneje do 7. 6. 2023 do 10. ure.

Skip to content