SI

Turistična, WiFi karta mesta

Mesto Velenje je v letu 2009 pri podjetju Kartografija d.o.o. naročilo izdelavo Turistične karte širšega območja mesta. Pogosto je uporabljena kot podlaga za prikaz različnih zanimivih vsebin kot so lokacije Wi-Fi točk z usmerjenostjo njihovih anten, poudarjene lokacije turističnih zanimivosti, prikaz območij Modrih con ipd. 

Na levi strani sta prikazani osnovna turistična karta in karta z označenimi območji javnega Wi-Fi dostopa. S klikom nanju se odpre povečana grafika.