Razpis za oddajo konceptnih predlogov za izdelavo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne ureditve podrobne enote urejanja prostora VE1/120 – Zelenica Pošta – Paka

Rok/Zaključek: 22/03/2021

Kontaktna oseba:
Vida Kac
T: 03 8961 709
E: vida.kac@velenje.si

Skip to content