Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Centra za brezdomne osebe in socialno ogrožene občane Mestne občine Velenje

Rok/Zaključek: 07/11/2019

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 8961 741
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Skip to content