Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov »Center za brezdomne osebe« in »Namestitvena stanovanjska podpora« v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025

Rok/Zaključek: 10/11/2021

Kontaktna oseba:
Ines Gričar Ločnikar
T: 03 896 17 41
E: ines.gricar-locnikar@velenje.si

Skip to content