Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo – Cesta na jezero 7 (Mestni stadion)

Rok/Zaključek: 28/09/2023

Kontaktna oseba:
Natalija Meh Bračun
T: T: 03 8961 712
E: natalija.mehbracun@velenje.si

Predmet oddaje v brezplačno uporabo so prostori:

  • št. 1 v izmeri 68,24 m2,
  • št. 2 v izmeri 39,48 m2,
  • št. 3 v izmeri 49,89 m2,
  • št. 4 v izmeri 34,26 m2,
  • št. 5 v izmeri 20,09 m2,
  • št. 6 v izmeri 16,52 m2 in
  • št. 7 v izmeri 37,80 m2,

ki se nahajajo v stavbi št. 260 v k.o. 964 Velenje, ki stoji na nepremičnini ID znak parcela 964 713/2, v 1. etaži objekta na naslovu Cesta na jezero 7, Velenje, v skupni izmeri 266,28 m2

Predmet brezplačne uporabe se oddaja v brezplačno uporabo kot celota enemu izbranemu pravno poslovnemu uporabniku, in sicer za obdobje petih let.

Skip to content