SI

2007

Prednostna lista A in B za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem in seznama A in B za zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem 2007