Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2022

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO VZDRŽEVALEC III

STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV

Sanacija strehe in mansarde, Poslovni center Jaki

Povabilo k oddaji ponudbe za JN-0314/2022-2 Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ MPT, CVIU, Muzej Velenje)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA DEL NEPREMIČNINE 964 2531/1

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA INŠPEKTOR V SOU SAŠA REGIJE

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-2 ZA POTREBE PGD PESJE

Nabava opreme za PROGRAM REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA DEL NEPREMIČNIN 964 2528, 964 2527/1 in 964 2523/16

Javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

Javno zbiranje ponudb za oddajo za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Obvestilo o zaključenem postopku objave prostega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VI

Javno zbiranje ponudb - Šaleška cesta 2a

Javni poziv lastnikom nepremičnin za Vrtec Velenje

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala MO Velenje

Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje v letu 2022

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC V URADU ZA PREMOŽENJE IN INVESTICIJE

RAZPIS ZA PROSTO STROKOVNO-TEHNIČNO DELOVNO MESTO STROKOVNI SODELAVEC VI V URADU ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN PRESTRUKTURIRANJE

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2022

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2022

Lokacijska preveritev za parcele 1053/3, 1041, 1043/1, 1035, 1038/1, k.o. 966-Ložnica

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V NAJEM ZA NEPREMIČNINO 964 2788

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2022 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN V POSLOVNI CONI STARA VAS

Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje v letu 2022

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2022

Namera o oddaji poslovnih prostorov - Šaleška cesta 2d

Namera o oddaji poslovnih prostorov (brezplačna uporaba) - Šaleška cesta 2d

Adaptacija 12 stanovanj

Namera o oddaji poslovnih prostorov - PC Jaki

Lokacijska preveritev za parcele 1/2, 1/4, 5, 7, k.o.952 - Cirkovce

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Mestna občina Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3300/16

VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE, VAROVANJE ZA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VAROVANJE ZA ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE IN VAROVANJE ZA GLASBENO ŠOLO FRANA KORUNA KOŽELJSKEGA

Javni poziv pomotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in posebnega linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje

ZAKLJUČEN POSTOPEK JAVNEGA NATEČAJA ZA PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC- ZA OBVEŠČANJE IN ORGANIZACIJO DOGODKOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2420/15

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 1977/12

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022

Vabilo na predstavitev Izhodišč za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta Stara vas (območje rastlinjakov PUP)

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju v 2022

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe premičnine opuščeni vodovod TP Vegrad-TP Črpališče Paka

JZP, parcela 781/1, k.o. Velenje (v PC Stara vas)

Nabava opreme za PROGRAM REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2022 (predhodno zbiranje ponudb)

Zbiranje pobud za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje v letu 2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2166/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3323

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 3328/6, 964 3332/7 in 964 3332/1

Obvestilo o neuspešno zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovovnega mesta RAČUNOVODJA VII/2 (II)

Oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2021-2027