Skoči na vsebino
Vklopi način za slabovidne
SI
Vklopi način za slabovidne
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 957 876/1, 957 876/10, 957 886/3, 957 885/1 in 957 886/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3551/13

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 1930/3 in 964 2545

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINI 964 2449/14 in 964 2449/15

Javni razpis za delovno mesto direktor javnega zavoda Knjižnica Velenje (ž/m)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 1800/16, 964 1800/18, 964 1722/5 in 964 1723/6

Razpis za oddajo konceptnih predlogov za izdelavo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne ureditve podrobne enote urejanja prostora VE1/120 – Zelenica Pošta - Paka

Javno povabilo za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2021 (predhodno zbiranje ponudb)

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC – VODJA URADA (Ž/M)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINE 964 10, 98, 103/3 in 71/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 3609/8, 1143/2, 3609/7, 72, 1069, 71/1 in 1141/6

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju za mandatno obdobje 2021–2026

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2397/216

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2397/211

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2397/212

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2397/213

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2397/214

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2397/215

ODDAJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb na območju deponije premoga pepela in produktov odžvepljevanja

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO 964 2571/26

Ugotovitvena odločba - Podkraj

Ugotovitvena odločba - Paka

Ugotovitvena odločba - Črnova

JAVNI POZIV POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM IRGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

PROSTO URADNIŠKO DELOVNO MESTO »VIŠJI SVETOVALEC - za stanovanjske zadeve v Uradu za razvoj in investicije ž/m«

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE NA NEPREMIČNINI 964 2455/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE NA NEPREMIČNINIH 957 876/1, 957 876/10, 957 886/3, 957 885/7, 957 886/1

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE NA NEPREMIČNINIH 957 750/7, 957 743/3

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE NA NEPREMIČNINIH 957 745/3, 957 742/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE NA NEPREMIČNINIH 965 543/30, 965 544/1, 965 543/27, 965 543/29

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO TREH PROSTIH URADNIŠKIH DELOVNIH MEST OBČINSKI REDAR (Ž/M)

Javni razpis za prodajo dveh nepremičnin - stanovanji Tomšičeva 6 in Šaleška cesta 19, Velenje, po postopku zbiranja ponudb

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

Ugotovitvena odločba

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/12)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1800/16, 1800/18, 1722/5, 1723/6)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/13)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1791/9, 1795/10, 1795/11)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/14, 1798/6, 1798/7 in 3521/3)

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta Računovodja VII/2 (II)

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM 964 1731/2, 964 1731/3, 964 1651, 964 1715/2 in 964 1730/9

OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA 2021-2025 - osnutek

REZULTATI javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2020

ZN Šalek - območje Kavčič - spremembe in dopolnitve

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA UKREPOV VARSTVA IN VLAGANJ V NARAVNE VIRE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2020

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Izvedba toplotno izolacijskega ovoja na objektu Doma KS Vinska Gora

Nakup e-koles za potrebe mestnega kolesarskega omrežja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Vabilo na javno razgrnitev načrta zaščite in reševanja MOV ob epidemiji

PROSTO DELOVNO MESTO »RAČUNOVODJA VII/2 (II) ž/m«

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/12)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1798/7, 1800/16, 1800/18, 1722/5, 1723/6)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/13)

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1795/14, 1798/6, 3521/3)

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1791/9, 1795/10, 1795/11)

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - gostinski lokal v Vili Bianci

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Velenje, verzija 2.0

JAVNI POZIV POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Poslovna cona Stara vas - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Vinska gora - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Škale - Javno zbiranje ponudb za prodajo 5. nepremičnin

IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2020 - ODDAJA POROČIL

ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO »Direktor Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline (ž/m)

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID 975 862/2

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino z ID 964 2397/62

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID 954 1309/19

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini z ID 975 534/1 in 975 534/10 in

Javna dražba za prodajo stanovanja Kardeljev trg 2, Velenje

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Obnova sanitarij vrtca Tinkara

Obnova sanitarij CVIU 2. del

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec - v Uradu za urejanje prostora

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »Svetovalec za upravljanje z objekti in poslovnimi prostori občine« v Uradu za razvoj in investicije, v Službi za ZI

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Antona Aškerca, OŠ Gorica, Glasbena šola Velenje) za leto 2019

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN MOV, junij 2020

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2020

Javnega zbiranja ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

JAVNI POZIV DELODAJALCEM V MESTNI OBČINI VELENJE za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Javni poziv delodajalcem v mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za defiticarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

Energetska obnova stavbe Ljudske univerze Velenje skladno s smernicami nZEB v okviru projekta eCENTRAL

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianca

Javna dražba za prodajo dveh nepremičnin

Javna dražba za prodajo dveh nepremičnin

Ugotovitvena odločba - Hrastovec 951 846

Ugotovitvena odločba - Kavče 967 439 6

Ugotovitvena odločba - Podkraj 968 938

Ugotovitvena odločba - Paka 953 570

Ugotovitvena odločba - Lipje 954 1279 6

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 964 1977/2, 964 1969/2 IN 964 1975/3

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje – ODDAJA POROČIL

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020

Sklep o ustavitvi postopka

Javni poziv K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA PREVOZA V MESTNI OBČINI VELENJE IN OBČINI ŠOŠTANJ TER POSEBNEGA LINIJSKEGA PREVOZA UČENCEV

Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo zemljišča in lesenih hišk v najem

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe 964 462/12

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2019 v Mestni občini Velenje

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ”UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE”

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA »SVETOVALEC III v Uradu za urejanje prostora«

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA "SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN POSLOVNIMI PROSTORI OBČINE"

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2020

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (ID znak parcela 964 2419/13)

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2020

Natečaj naj prostovoljka/prostovoljec 2019 v Mestni občini Velenje

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1946/30)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3438/7

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. Faza

Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2020

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVM-1 za PGD PESJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 957 821/10)

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/9 in 957 959/8

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/8 in 957 959/9

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/7 in 957 959/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 3341/69)

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Prijave za najem oskrbovanih stanovanj

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe