SI

2020

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3438/7

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. Faza

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVM-1 za PGD PESJE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 957 821/10)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/7 in 957 959/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/8 in 957 959/9

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/9 in 957 959/8

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 3341/69)

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Prijave za najem oskrbovanih stanovanj

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe