SI

2020

PROSTO DELOVNO MESTO »RAČUNOVODJA VII/2 (II) ž/m«

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - gostinski lokal v Vili Bianci

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Mestni občini Velenje, verzija 2.0

JAVNI POZIV POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

IZBIRA IZVAJALCA ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE

ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO »Direktor Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline (ž/m)

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID 954 1309/19

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini z ID 975 534/1 in 975 534/10 in

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za nepremičnino z ID 964 2397/62

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID 975 862/2

Javna dražba za prodajo stanovanja Kardeljev trg 2, Velenje

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za oddajo za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Obnova sanitarij vrtca Tinkara

Obnova sanitarij CVIU 2. del

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec - v Uradu za urejanje prostora

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto »Svetovalec za upravljanje z objekti in poslovnimi prostori občine« v Uradu za razvoj in investicije, v Službi za ZI

Izvedba revizijskih pregledov MOV in JZ (OŠ Antona Aškerca, OŠ Gorica, Glasbena šola Velenje) za leto 2019

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN MOV, junij 2020

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v mestni občini Velenje v letu 2020

Javnega zbiranja ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Javni poziv delodajalcem v mestni občini Velenje za sofinanciranje štipendij za defiticarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

JAVNI POZIV DELODAJALCEM V MESTNI OBČINI VELENJE za sofinanciranje štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2020

Energetska obnova stavbe Ljudske univerze Velenje skladno s smernicami nZEB v okviru projekta eCENTRAL

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Javna dražba za prodajo dveh nepremičnin

Javna dražba za prodajo dveh nepremičnin

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianca

Ugotovitvena odločba - Hrastovec 951 846

Ugotovitvena odločba - Kavče 967 439 6

Ugotovitvena odločba - Podkraj 968 938

Ugotovitvena odločba - Paka 953 570

Ugotovitvena odločba - Lipje 954 1279 6

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 964 1977/2, 964 1969/2 IN 964 1975/3

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020

Sklep o ustavitvi postopka

Javni poziv K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA PREVOZA V MESTNI OBČINI VELENJE IN OBČINI ŠOŠTANJ TER POSEBNEGA LINIJSKEGA PREVOZA UČENCEV

Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo zemljišča in lesenih hišk v najem

Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe 964 462/12

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Naj prostovoljec in prostovoljna organizacija leta 2019 v Mestni občini Velenje

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ”UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE”

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA »SVETOVALEC III v Uradu za urejanje prostora«

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA "SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN POSLOVNIMI PROSTORI OBČINE"

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2020

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (ID znak parcela 964 2419/13)

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1946/30)

Natečaj naj prostovoljka/prostovoljec 2019 v Mestni občini Velenje

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3438/7

Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2020

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. Faza

3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVM-1 za PGD PESJE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 957 821/10)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/7 in 957 959/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/8 in 957 959/9

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/9 in 957 959/8

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 3341/69)

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Prijave za najem oskrbovanih stanovanj

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe