SI

2020

Energetska obnova stavbe Ljudske univerze Velenje skladno s smernicami nZEB v okviru projekta eCENTRAL

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v Vili Bianca

Ugotovitvena odločba - Hrastovec 951 846

Ugotovitvena odločba - Kavče 967 439 6

Ugotovitvena odločba - Podkraj 968 938

Ugotovitvena odločba - Paka 953 570

Ugotovitvena odločba - Lipje 954 1279 6

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 964 1977/2, 964 1969/2 IN 964 1975/3

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

OBVESTILO o zbiranju pobud za podelitev priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020

Sklep o ustavitvi postopka

Javni poziv K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE JAVNEGA MESTNEGA PREVOZA V MESTNI OBČINI VELENJE IN OBČINI ŠOŠTANJ TER POSEBNEGA LINIJSKEGA PREVOZA UČENCEV

Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo zemljišča in lesenih hišk v najem

Sprememba javnega zbiranja ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe 964 462/12

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

JAVNI POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ”UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN V MESTNI OBČINI VELENJE”

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA »SVETOVALEC III v Uradu za urejanje prostora«

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA "SVETOVALEC ZA UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN POSLOVNIMI PROSTORI OBČINE"

Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem tiskanem mediju v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v MOV v letu 2020

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine (ID znak parcela 964 2419/13)

Javno zbiranje ponudb za oddajo lesenih hišk s funkcionalnim zemljiščem v najem

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje v letu 2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 1946/30)

Natečaj naj prostovoljka/prostovoljec 2019 v Mestni občini Velenje

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v PC Stara vas

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH BO V LETU 2020 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA VELENJE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 964 3438/7

Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2020

RAZŠIRITEV POSLOVNE CONE STARA VAS II. Faza

Nakup novega podvozja za gasilsko vozilo GVM-1 za PGD PESJE

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 957 821/10)

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/7 in 957 959/7

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/8 in 957 959/9

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE 957 837/9 in 957 959/8

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE (nepremičnina ID znak parcela 964 3341/69)

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala

Obvestilo o zaključenem postopku javnega natečaja za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec – za stanovanjske zadeve

Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja – center, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

Prijave za najem oskrbovanih stanovanj

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe